SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
GRAD DELNICE
30

5.

Na temelju članka 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. siječnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 3/05 - pročišćeni tekst i 27/05) članak 9. mijenja se i glasi:

Utvrđuju se koeficijenti zona na području Grada Delnica na način:

I. zona - zona centra Delnica (Supilova ulica do kina, Lujzinska ulica, Ulica A. Starčevića, Amerikanska, Ulica Tina Ujevića, S. S. Kranjčevića, Augusta Šenoe i A. G. Matoša: Kz = 1

II. zona - ostale ulice na području naselja Delnice, te područje Velikih i Malih Polana: Kz = 0,90

III. zona - naselja Lučice, Brod na Kupi, Crni Lug: Kz = 0,70

IV. zona - cijelo područje Grada Delnica osim naselja iz čl. 2., st. 2. ove Odluke i naselja navedenih u alineji 1., 2. i 3. ovog članka: Kz = 0,60

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se koeficijent namjene (Kn) u ovisnosti o vrsti nekretnine iz članka 3. stavka 1. ove Odluke:

1. stambeni prostor, kuće za odmor, garažni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije Kn=1

2. poslovni prostor koji se koristi za obavljanje proizvodnih djelatnosti (tvorničke hale, skladišta, radionice koje su u funkciji proizvodne djelatnosti) Kn=5

3. poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti:

- uslužne djelatnosti, trgovačke, ugostiteljske, banke, agencije, uredske prostorije, poduzeća, čekaonice, trafostanice, naplatne kućice na auto-cestama i sl. Kn=10

- radionice, skladišni prostor i sl. koji obavljaju samostalnu djelatnost, odnosno nisu sastavni dio proizvodne djelatnosti Kn = 8

4. građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti (otvorena skladišta, manipulativni prostori, parkirališta i sl.) Kn=0,5

5. građevno zemljište koje služi u svrhu ostalih djelatnosti:

- uslužne djelatnosti, trgovačke, ugostiteljske, parkirališta i sl. Kn=1

- zemljište koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti navedenih u točki 3., alineji 2. ovog članka, Kn = 0,80

- autoceste: - pod kolničkom površinom Kn=1

- u cestovnom pojasu Kn = 0,5

- za željeznice: - pod planumom pruge i ranžirni kolodvori Kn=1

- u pružnom pojasu Kn = 0,5

- dalekovodi, visokonaponski kabelski vodovi, naftovodi, plinovodi, telekomunikacijski vodovi i sl. Kn = 1

6. neizgrađeno građevno zemljište u skladu s člankom 3. stavkom 2. i 3. ove Odluke Kn =0,05.

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene (Kn) umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište u istoj zoni.

Za hotele i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5 % ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima i kampovima koji se nalaze na području Grada Delnica.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/05-01/14

Ur. broj: 2112-01-07-01

Delnice, 30. siječnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51300&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr