SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
OPĆINA LOKVE
30

5.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2006. donosi

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općini Lokve za 2007., kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

I. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Izgradnja dijela kanalizacije »Centar -

Njivice« i »Naselje« 400.000,00 kn

2. Projektna dokumentacija (kanalizacija) 160.000,00 kn

3. Rekonstrukcija špilje »Lokvarka« 400.000,00 kn

4. Proširenje javne rasvjete -

»Centar - Sljeme« 360.000,00 kn

5. Otkup zemljišta 250.000,00 kn


UKUPNO: 1.570.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa za 2007. po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Lokve i utvrđuju se u sljedećim iznosima:

II. IZVORI PRIHODA

1. Komunalni doprinos 1.047.000,00 kn

2. Naknade za koncesije 3.000,00 kn

3. Šumski doprinos 220.000,00 kn

4. Kapitalne pomoći iz županijskog

proračuna 300.000,00 kn


UKUPNO: 1.570.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/15

Ur. broj: 2112-02/01-06-1

Lokve, 22. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, ing. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51316&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr