SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

1.

Na temelju članka 18. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 39. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/ 95) Općinsko poglavarstvo Općine Fužine, na svojoj 31. sjednici održanoj dana 8. studenoga 2006. godine donijelo je

PRAVILNIK
o službenoj iskaznici komunalnog redara Općine Fužine

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznice) koju nosi komunalni redar Općine Fužine (u daljnjem tekstu: komunalni redar), način izdavanja i zamjena iskaznice.

Članak 2.

Obrazac iskaznice izrađuje se na papiru svjetlozelene boje veličine 105 x 65 mm, a zaštićuje se plastificiranjem.

Članak 3.

Obrazac iskaznice sadrži na prednjoj lijevoj strani kako slijedi:

Slovima:

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA FUŽINE

- sa lijeve strane nalazi se grb Općine Fužine koji je svojim gornjim rubom u ravnini s pisanim tekstom OPĆINA FUŽINE.

Ispod navedenih riječi piše:

SLUŽBENA ISKAZNICA

KOMUNALNOG REDARA

Ispod ovog teksta ostavljen je prostor za upis imena, prezimena i potpis.

Na desnoj strani ostavljen je prostor za fotografiju komunalnog redara veličine (28x32) mm preko koje se u donjem lijevom kutu otiskuje pečat Općinskog poglavarstva.

Ispod slike otiskuje se evidencijski broj iskaznice.

Obrazac iskaznice sadrži na stražnjoj strani tekst kako slijedi:

OVLASTI:

Komunalni redar ovlašten je na temelju članka 18. Zakona o komunalnom gospodarstvu provoditi mjere i radnje za provođenje Odluke o komunalnom redu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Fužine te druge akte iz komunalnog područja, a koje su donijela određena tijela Općine Fužine kao jedinica lokalne samouprave.

- U lijevom kutu ispod ispisanog teksta ispisan datum izdavanja, a u desnom kutu ispod teksta potpis i pečat načelnika Općine Fužine.

Članak 4.

Iskaznicu izdaje Općinsko poglavarstvo Općine Fužine.

Iskaznica vrijedi od dana izdavanja pa do prestanka obavljanja poslova komunalnog redara osobe kojoj je izdana.

Članak 5.

Iskaznicom se komunalni redar smije koristiti samo u svrhu obavljanja službenih radnji i u okviru svojih nadležnosti.

Uporaba u druge svrhe povlači disciplinsku i kaznenu odgovornost.

Iskaznicu je zabranjeno davati drugim osobama.

Članak 6.

Komunalni redar dužen je kod gubitka ili kada na drugi način ostane bez iskaznice obavijestiti o tome pročelnika JUO i općinskog načelnika.

Članak 7.

Komunalni redar kojem prestane služba u JUO-u komunalnom redarstvu, dužan je po primitku rješenja odmah vratiti iskaznicu pročelniku JUO-a.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-01/31

Ur. broj: 2112/03-02-06-06

Fužine, 8. studenoga 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=10009&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr