SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
GRAD ČABAR
30

27.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04), članka 47. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05), Grad

sko vijeće Grada Čabra, na sjednici 15. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
izgradnje komunalne infrastrukture na području
Grada Čabra u 2007. godini

I. IZVORI FINANCIRANJA


I Z V O R POZICIJA I Z N O S


PRORAČUN (ppp) - šumski doprinos 800.000,00 kn

- komunalni doprinos*


PRORAČUN (pp) - porezni prihodi


POTPORE - županijski proračun

- državni proračun

- fond za zaštitu okoliša i en. učinkovitost 200.000,00 kn


II. PROGRAM IZGRADNJE


1.G. JAVNE POVRŠINE


2.G. NERAZVRSTANE CESTE


Izgradnja i rekonstrukcija ceste za Požarnicu 500.000,00


3.G. GROBLJA


VRSTA RADOVA IZNOS u kn


Proširenje groblja u Čabru ( stepenice, staze, potporni zid) 200.000,00


4.G. JAVNA RASVJETA


- sufinanciranje izgradnje javne rasvjete za Župane 50.000,00


5.G. OPSKRBA PITKOM VODOM


6.G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


7.G. PRIJEVOZ PUTNIKA


8.G. ODRŽAVANJE ČISTOĆE


9.G. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA


- projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta Peterkov Laz 200.000,00

- početak radova na sanaciji odlagališta 50.000,00


UKUPNO IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.000.000,00


Klasa: 363-01/06-01/124

Ur. broj: 2108/01-06-1

Čabar, 15. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51306&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr