SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
GRAD ČABAR
30

24.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/04), članka 47. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici od 3. studenoga 2006. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Čabra u 2006. godini

1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Pozicija prog.

Vrsta i podvrsta radova

Planirani iznos
za 2006. god. u kn

1.0.

ODVODNJA ATMOSTERSKIH VODA

 

 

Izvori financiranja:
1. komunalna naknada (ppp)
2. proračun

 

PODRUČJE GRADA

 

 

MO ČABAR

 

 

MO PREZID

-produžetak cjevovoda za oborinsku odvodnju sa spojem na goransku ul. (dužina 60 m, plastične cijevi fi 40 cm, 4 šahte s poklopcem)

9.500,00

 

- pl.cijev MO - pristup na putu

500,00

MO TRŠĆE

 

 

MO GEROVO

-

 

MO PLEŠCE

 

 

UKUPNO

 

10.000,00

2.0.

ODRŽAVANJE ČISTOČE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

 

Izvori financiranja:
1. komunalna naknada

 

PODRUČJE
GRADA

-zbrinjavanje sekundarnih sirovina (staklo, papir, pet ambalaža)
- Unija Nova

15.000,00

 

- izrada tabli »zabr. bacanje otpada«

5.000,00

 

- odvoz kom. otpada s javnih površina (groblja, tržnice, hrib, okoliš dvorca)

30.000,00

MO ČABAR

-čišćenje javnih površina, ulica i trgova u proljetnoj akciji prema programu mjesnog odbora

 

 

- obrezivanje živica i raslinja u parkovima, košenje javnih površina i sl.

3.000,00

 

- sadnja ukrasnog bilja i cvijeća u parkovima

22.000,00

MO PREZID

-čišćenje javnih površina, ulica i trgova u proljetnoj akciji prema programu mjesnog odbora

2.000,00

 

-obrezivanje živica i raslinja u parkovima, košenje javnih površina i sadnja ukrasnog bilja i cvijeća u parkovima

 

MO TRŠĆE

-čišćenje javnih površina, ulica i trgova u proljetnoj akciji prema programu mjesnog odbora

2.000,00

 

-obrezivanje živica i raslinja u parkovima, košenje javnih površina i sadnja ukrasnog bilja i cvijeća u parkovima

 

MO GEROVO

-čišćenje javnih površina, ulica i trgova u proljetnoj akciji prema programu mjesnog odbora

2.000,00

 

-obrezivanje živica i raslinja u parkovima, košenje javnih površina i sadnja ukrasnog bilja i cvijeća u parkovima

 

MO PLEŠCE

-čišćenje javnih površina, ulica i trgova u proljetnoj akciji prema programu mjesnog odbora

2.000,00

 

-obrezivanje živica i raslinja u parkovima, košenje javnih površina i sadnja ukrasnog bilja i cvijeća u parkovima

 

UKUPNO

 

83.000,00

3.0.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

 

Izvori financiranja:
1. komunalna naknada
2. proračun (pp i np)

 

PODRUČJE
GRADA

- Održavanje javnih površina

 

 

* prikupljanje, odvoz i prešanje krupnog i glomaznog otpada

23.000,00

 

čišćenje divljih deponija - uz županijski program:
Prezid - za stražom Gerovo - uz cestu Gerovo - Hrib

83.000,00

 

planiranje, sabijanje otpada te navoz inertnog materijala za redovnu sanaciju

37.000,00

MO ČABAR

* pješačka staza i uređenje »Križevog zdenca« s izljevom

42.000,00

 

- uređenje lava (pipa, slivnik, odvodnja)

3.500,00

 

* ugradnja cestovnih ivičnjaka (1.672,30 m duž.)
* ugradnja vrtnih ivičnjaka (234,60 m duž.)
* izrada parapetnih zidova
* dobava i ugradnja tampona (145,86 m3)
* dobava i gradnja humusa (28 m3)
* dobava i ugradnja slivne rešetke i cestovnih kanalskih poklopaca


422.000,00

MO PREZID

 

 

MO TRŠĆE

- iskopi i zemljani radovi za popločenje trotoara kod crkve u Tršću

9.000,00

 

- uređenje stanice za prihvat i prešanje glomaznog otpada u Ponikvama

3.000,00

MO GEROVO

-uređenje šetnice od škole do Vatrogasnog doma (odvodnja, asfaltiranje, rasvjeta)

 

 

- zaštitna ograda na nogostupu-st. mljekara

5.500,00

MO PLEŠCE

 

 

UKUPNO

 

628.000,00

4.0.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

 

Izvori financiranja:
1. komunalna naknada (ppp)
2 proračun (pp i np)

 

PODRUČJE
GRADA

- krpanje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i asfaltiranje kolnika

2.126.000,00

 

- nabava i postavljanje znakova vertikalne signalizacije

12.000,00

 

- strojno košenje bankina uz nerazvrstane ceste

15.000,00

 

- nepredvidive hitne intervencije na sanaciji cesta

6.000,00

MO ČABAR

-čišćenje i fugiranje kamenog potpornog zida od Križevog zdenca do raskršća (55 m)

22.000,00

 

* Žuženberg (428,39 m2)
* Tometi (885,91 m2)
* Dolina (699,31 m2)
* Muhovci (344,68 m2)
* Čabar (310,74 m2)
*I.G.Kovaćića - N. oslobođenja-trgovi-parkirališta-nogostupi (10.189,61 m2)
* špricanje bitumenskom emulzijom (8.822,64 m2)
* zarezivanje asfalta (1.765 m duž.)
* vađenje odvoz asfalta (145,87 m3)

 

MO PREZID

* Novi Kot (1.030,34 m2)

 

 

- navoz tampona i planiranje

10.000,00

MO TRŠĆE

* Sokoli (362,10 m2)
* Matanovci (317,06 m2)

 

MO GEROVO

* Mogušari (2.782,78 m2)
* Partizanska ul. (274,83 m2)
* Ž. fašizma (111,77 m2)
* Vodovodna (7,04 m2)
* Pilanska (7,77 m2)
* Klaonička (3,2 m2)
* Snježnička (2.645,49 m2)
* Gerovski Kraj (45,54 m2)
* Podgrič (200,26 m2)

 

MO PLEŠCE

 

 

UKUPNO

 

2.191.000,00

5.0.

ODRŽAVANJE GROBLJA

 

 

Izvori financiranja:
1. komunalna naknada (ppp)
2. grobarina (ppp)

 

PODRUČJE
GRADA

- struja za mrtvačnice

6.000,00

MO ČABAR

- redovno održavanje groblja - košenje, sakupljanje otpada i dr.

17.000,00

 

- redovno održavanje zgrade mrtvačnice i okoliša

2.000,00

MO PREZID

- redovno održavanje groblja - košenje, sakupljanje otpada i dr.

17.750,00

 

- redovno održavanje zgrade mrtvačnice i okoliša

7.500,00

MO TRŠĆE

- redovno održavanje groblja - košenje, sakupljanje otpada i dr.

17.750,00

 

- redovno održavanje zgrade mrtvačnice i okoliša

31.000,00

MO GEROVO

- redovno održavanje groblja Hrib i Gerovo - košenje, sakupljanje otpada i dr.

38.000,00

 

- redovno održavanje zgrada mrtvačnica i okoliša

3.500,00

 

- poptporni zid na groblju Hrib

32.500,00

MO PLEŠCE

- redovno održavanje groblja - košenje, sakupljanje otpada i dr.

17.500,00

 

- redovno održavanje zgrada mrtvačnice i okoliša

2.500,00

UKUPNO

 

193.000,00

6.0.

JAVNA RASVJETA

 

 

Izvori financiranja:
1. komunalna naknada (ppp)
2. proračunske potpore PGŽ-sufinanciranje (ugovor 008/06/06)

 

PODRUČJE
GRADA

- novogodišnje postavljanje iluminacije sa nabavom materijala

44.000,00

 

- utrošak el. energije za javnu rasvjetu

245,000,00

MO ČABAR

-popravak javne rasvjete (zamjena žarulja, prigušnica i PGP kabela - proljeće/jesen)

35.000,00

 

- nabava i montaža stupa JR na raskršću

75.000,00

 

- bojanje stupova JR

 

 

- aut.st. Parg 1x,dva stupa, 60m kabela

10.500,00

 

- rasvjetno tijelo sa konzolom na vanjskom stepeništu dvorca Zrinjskih, 1x

8.500,00

MO PREZID

-popravak javne rasvjete (zamjena žarulja, prigušnica i PGP kabela - proljeće/jesen)

5.000,00

 

-montaža novih rasvjetnih tijela na postojeće stupove:
Partizanski put 1x, Školska 1x, odvojak Đuro 1x, Kendi 3x Braće Žagar 3 x

2.000,00

MO TRŠĆE

-popravak javne rasvjete (zamjena žarulja, prigušnica i PGP kabela - proljeće - jesen)

5.000,00

 

-montaža novih rasvjetnih tijela na postojeće stupove: Srednja Draga 1x, I. Kovača 1x, Mihelči 1x

5.000,00

MO GEROVO

-popravak javne rasvjete (zamjena žarulja, prigušnica i PGP kabela - proljeće/jesen)

5.000,00

 

- montaža novih rasvjetnih tijela na postojeće stupove: Riječka ul. 2x, Lazari 1x, Steklice 1x

10.000,00

MO PLEŠCE

- popravak javne rasvjete (zamjena žarulja, prigušnica i PGP kabela - proljeće - jesen)

5.000,00

UKUPNO

 

460.000,00

7.0.

ZIMSKO ČIŠĆENJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

 

Izvori financiranja:
komunalna naknada (ppp)
proračun (pp i np)

 

PODRUČJE
GRADA

-poslovi se obavljaju prema posebnom operativnom programu i obuhvaćaju strojno čišćenje snijega plugom (kamion/unimog),
strojno čišćenje snijega (utovarivač/kombinirka),
strojno čišćenje snijega (traktor/ralica),
strojno posipavanje cesta sipinom,
rad stroja na širenju kolničke staze,
rad stroja na izvedbi ugibališta,
rad pomoćnog radnika
dobavu i uskladištenje sipine (rizla/sol)
dežurstvo (1 dežurna osoba - po potrebi


700.000,00

UKUPNO

 

700.000,00

UKUPNO 1.0 do 7.0

 

4.265.000,00

Klasa: 363-01/06-01/121

Ur. broj: 2108/01-06-1

Čabar, 3. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51306&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr