SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
GRAD KRALJEVICA
30

45.

Na temelju stavka 2. članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 39/05 i 43/06) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko poglavarstvo Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 29. prosinca 2006. godine donosi

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Grada Kraljevice za 2006. godinu

I.

Izdaci Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 43/06) planirani u Posebnom dijelu preraspodjeljuju se unutar cijelog Proračuna, a prema sljedećem rasporedu:

Poz.

Rač.

Naziv

Plan 2006.

Povećanje/
Smanjenje

Novi plan
2006.

 

 

RAZDJEL 1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA

 

 

 

101

3291

Naknade članovima Gradskog vijeća

160.000

-46.000

114.000

106

3299

Proslava Dana Grada

30.000

+11.000

41.000

114

3851

Proračunska zaliha

65.000

+ 2.000

67.000

137

3121

Ostali rashodi za zaposlene

42.000

+3.000

45.000

140

3211

Službena putovanja

30.000

+2.000

32.000

142

3213

Stručno usavršavanje zaposlenih

15.000

-11.000

4.000

143

3221

Uredski materijal i stručna literatura

65.000

+1.000

66.000

146

3231

Usluge telefona, pošte

130.000

+29.000

159.000

147

3232

Usluge održavanja opreme i vozila

60.000

-22.000

38.000

149

3237

Usluge odvjetnika, bilježnika, ag. poslovi

80.000

+12.000

92.000

150

3238

Usluge održavanja softvera

60.000

+4.000

64.000

152

3292

Premije osiguranja zaposlenih i opreme

12.000

+1.000

13.000

153

3293

Reprezentacija

80.000

+14.000

94.000

 

 

- ukupno RAZDJEL 1.

829.000

0

829.000

 

 

RAZDJEL 2. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

 

 

266

3811

Pokroviteljstva mjesnih blagdana

16.000

+3.000

19.000

268

3299

»Bibliografija o Jadranu«

3.000

-3.000

0

229

3299

Poklon paketi - Crveni križ

70.000

-5.000

65.000

231

3721

Subvencioniranje troškova stanovanja

25.000

+1.000

26.000

232

3721

Sufinanciranje nabavke školskih knjiga

5.000

+1.000

6.000

241

3299

Projekt »Mladi za mlade«

20.000

+2.000

22.000

245

3299

Ostali izdaci Socijalnog programa

10.000

+1.000

11.000

 

 

- ukupno RAZDJEL 2.

149.000

0

149.000

 

 

RAZDJEL 3. ODRŽIVI RAZVOJ

 

 

 

303

3223

Energija za objekte

180.000

+10.000

190.000

308

3232

Održavanje objekata

300.000

+12.000

312.000

309

3232

Održavanje stanova

18.000

+4.000

22.000

312

3292

Troškovi osiguranja objekata

60.000

+6.000

66.000

313

4221

Nabavka opreme za objekte

35.000

+3.000

38.000

320

3232

Održavanje javne rasvjete

340.000

+7.000

347.000

329

3234

Izvanredno čišćenje javnih površina

120.000

+5.000

125.000

331

3234

Higijeničarska služba

33.000

+2.000

35.000

337

3234

Čišćenje slivnika

26.000

+5.000

31.000

345

4213

Uređenje ulice I. Jakovčića

100.000

+12.000

112.000

383

3861

Sanacija svjetionika Kraljevica

200.000

-200.000

0

383

4213

Sanacija svjetionika Kraljevica

0

219.000

219.000

359

4264

Projekt Jedriličarskog doma

151.000

-113.000

38.000

360

4264

Ostali projekti i elaborati

200.000

+20.000

220.000

363

3212

Putni troškovi Suda i Katastra

25.000

+5.000

30.000

379

3239

Monitoring kvalitete zraka

14.000

+3.000

17.000

 

 

- ukupno RAZDJEL 3.

1.802.000

0

1.802.000

II.

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Kraljevice za 2006 godinu.

III.

O donošenju Odluke Gradsko poglavarstvo će izvijestiti Gradsko vijeće u roku od 30 dana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko -goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-02-06-21

Kraljevica, 29. prosinca 2006.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Josip Turina, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=10001&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr