SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD BAKAR
26

29.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) te članka 23. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 32. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2003. donijelo je ovu

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 2. stavak 1. toč. 4. i 5. mijenja se i glasi:

»4. IV. zonu čine naselje Hreljin (osim predjela Melnice), Krasica, Kukuljanovo, Praputnjak (osim željezničke stanice Meja), Škrljevo, Zlobin (osim Zlobinske drage i Zlobinskog brda) i Plosna ;

5. V. zonu čine naselja: dio naselja Praputnjak (željeznička stanica Meja), Ponikve, dio naselja Hreljin (Melnice) i dio naselja Zlobin (Zlobinska draga i Zlobinsko brdo).«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Koeficijent namjene (Kn) utvrđuje se kako slijedi:

Koeficijent namjene
(Kn)

Opis nekretnine

0,50

1. stambeni prostor i prostor koje koriste neprofitne organizacije

1,00

2. kuće i stanovi za odmor (vikendice)

0,50

3. garaže i spremišta

4. poslovni prostor

 

 

Grupa
djelatnosti

Koeficijent namjene (Kn)

Oznaka
djelatnosti

Djelatnosti po područjima

I.

0,80

16

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 

 

50.1

Trgovina motornim vozilima

 

 

50.3

Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

50.4

Trgovina motociklima, održavanje i popravak motocikala i njihovih dijelova i pribora

 

 

50.5

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

 

51

Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim motornim vozilima i motociklima

 

 

52.1

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

 

 

52.2

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

 

 

52.33

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

52.4

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

52.5

Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama

52.6

Trgovina na malo izvan prodavaonica

55.3

Restorani

55.4

Barovi

55.5

Kantine (menze) i opskrba pripremljenom hranom (catering)

63.1

Prekrcaj tereta i skladištenje

63.3

Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima d.n.

64.2

Telekomunikacije

65

Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova

66

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog osiguranja

67

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju

71

Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

72.1

Pružanje savjeta u računalnoj opremi (hardveru)

72.2

Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softver)

72.6

Ostale djelatnosti povezane s računalima

74.1

Pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; poduzetničko i poslovno savjetovanje; holding društva

74.2

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

74.3

Tehničko ispitivanje i analiza

74.4

Promidžba (reklama i propaganda)

74.5

Posredovanje u zapošljavanju

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. riječi »Odjel gradske uprave Grada za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju« zamjenjuju se riječima Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra.

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. alineja 3. briše se.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-02/03-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-03-1

Bakar, 26. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51222&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr