SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD CRES
35

35.

Na osnovi članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst), te članka 21. stavka 2. točke 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/01. 29/01. i 15/03.), a na prijedlog Poglavarstva Grada Cresa, klasa: 021-01/03-1/35, ur. broj: 2213/02-02-01-03-8 od 16. rujna 2003. godine, Gradsko vijeće Grada Crersa, na sjednici 27. studenoga 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu

1. Obrtniku Mensuru Bajrektareviću, vlasniku obrta »PRIMORJE«, kemijsko-dimnjačarski servis za pružanje kemijsko-dimnjačarskih usluga, iz Crikvenice - Klenovica, Zidinice 19 (u daljnjem tekstu: koncesionar), daje se koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Cresa.

2. Koncesija iz točke 1. ove Odluke dodjeljuje se na četiri godine, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji koji će, na osnovi ove Odluke, u ime Grada Cresa s koncesionarom sklopiti Poglavarstvo Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Gradsko poglavarstvo).

3. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 200d ukupnog godišnjeg prihoda koji koncesionar ostvari obavljanjem dimnjačarskih poslova na području Grada Cresa po cijenama iz cjenika dimnjačarskih usluga koji koncesionaru ovjeri Gradsko poglavarstvo.

Naknada za koncesiju iz stavka 1. ove točke uplaćuje se u korist proračuna Grada Cresa, polugodišnje, s dospijećem prvog obroka po isteku 183 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke 2. ove Odluke.

4. Koncesionar se obvezuje vršiti redovitu godišnju besplatnu kontrolu i pregled dimovodnih kanala i ložišta svih korisnika dimnjačarskih usluga na području Grada Cresa.

5. Koncesionar se obvezuje sve dimnjačarske poslove na području Grada Cresa obavljati savjesno, odgovorno i po pravilima struke, a naplatu obavljenih dimnjačarskih poslova vršiti isključivo po cjeniku dimnjačarskih usluga ovjerenom od strane Gradskoga poglavarstva, uz izdavanje računa korisnicima dimnjačarskih usluga za svaku naplaćenu dimnjačarsku uslugu te posebno voditi urednu evidenciju svih naplaćenih dimnjačarskih usluga na području Grada Cresa.

6. Koncesionar se obvezuje omogućiti Upravnom odjelu i Komunalnom redarstvu Grada Cresa provođenje nadzora nad provođenjem odredaba o koncesiji iz točke 2. ove Odluke.

7. Na ime jamstva za izvršenje ugovornih obveza po ugovoru o koncesiji iz točke 2. ove Odluke te jamstva za naknadu eventualne štete koja bi korisnicima dimnjačarskih usluga s područja Grada Cresa nastala činjenjem ili propustom koncesionara u vezi s obavljanjem dimnjačarskih poslova iz ugovora o koncesiji iz točke 2. ove Odluke, koncesionar se obvezuje odmah po sklapanju ugovora o koncesiji iz točke 2. ove Odluke Gradu Cresu predati dvije bjanko mjenice, tako da Grad Cres svaku može protestirati na iznos od 10.000,00 kuna.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-01/03-1/12

Ur. broj: 2213/02-01-01-03-11

Cres, 27. studenoga 2003.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Josip Pope, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=10002&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr