SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 29. Petak, 21. studenog 2003.
OPĆINA FUŽINE
49

52.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 5. studenog 2003. godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU
godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03 mijenja se slijedeće:

- pod A. stavke:

2.1. Komunalna naknada iznos »1.280.000,00« zamjenjuje se iznosom »1.800.000,00«

2.2. Komunalni doprinos iznos »30.000,00« zamjenjuje se iznosom »5.000,00«

2.5. Koncesijske naknade iznos »20.000,00« zamjenjuje se iznosom »16.000,00«

2.6. Kreditna sredstava u iznosu »1.500.000,00« brišu se te se zamjenjuju riječima »Kapitalne potpore« i dodaje se iznos »950.000,00«

2.7. Kapitalne pomoći iznos »200.000,00« zamjenjuje se iznosom »402.000,00«

2.8. Ostali proračunski prihodi iznos »714.566,00« zamjenjuje se iznosom »944.161,00«

- ukupno: 2.1. - 2.8. iznos »3.954.866,00« zamjenjuje se iznosom »4.327.461«.

- pod B. Program održavanja komunalne infrastrukture iznos »1.305.061,00« zamjenjuje se iznosom »1.466.061,00«, te stavke:

5. Tekuće održavanje objekata iznos »13.000,00« zamjenjuje se iznosom »22.000,00«

10. Održavanje groblja Fužine i Lič iznos »158.500,00« zamjenjuje se iznosom »175.000,00«

11. Novogodišnje ukrašavanje iznos »15.000,00« zamjenjuje se iznosom »20.000,00«

13. Odvodnja atmosferskih voda iznos »98.500,00« zamjenjuje se iznosom »108.000,00«

14. Održavanje čistoće - javne površine iznos »168.000,00« zamjenjuje se iznosom »184.000,00«

15. Izdaci za geodetske i katastarske usluge iznos »20.000,00« zamjenjuje se iznosom »40.000,00«

16. Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje iznos »7.000,00« zamjenjuje se iznosom »17.000,00«

17. Ostale komunalne usluge iznos »10.000,00« zamjenjuje se iznosom »35.000,00«

- dodaje se nova stavka 18. Odvoz krupnog komunalnog otpada u iznosu od »50.000,00«.

- ukupno: 1. - 18. iznos »1.305.061,00« zamjenjuje se iznosom »1.466.061,00«

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznos »2.649.805,00« zamjenjuje se iznosom »2.861.400,00«, te stavke:

2.1. Dom kulture Lič iznos »31.205,00« zamjenjuje se iznosom »27.000,00«

2.7. Planska i projektna dokumentacija iznos »40.000,00« zamjenjuje se iznosom »100.000,00«

2.8. Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta iznos »850.000,00« zamjenjuje se iznosom »1.605.800,00«

2.9. Ulagnje u vodoopskrbu u iznosu »500.000,00« briše se

2.10. Izgradnja kolektora kanalizacije prelazi u stavku »2.9.« te iznos »500.000,00« zamjenjuje se iznosom »400.000,00«

2.11. Autobusne čekaonice prelazi u stavku »2.10.«

- ukupno: 2.1. - 2.10. iznos »2.649.805,00« zamjenjuje se iznosom »2.861.400,00«

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fužine za 2003. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 363-01/03-01/18

Ur. broj: 2112-03-03-02

Fužine, 05. studeni 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=45&mjesto=10009&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr