SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
OPĆINA LOVRAN
43

43.

Na temelju članka 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02 i 147/03) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ broj 26/01 i 14/02) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 30. listopada 2003. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Lovran

Članak 1.

Prihvaća se kapitalni projekt Općine Lovran:

Oborinska kanalizacija Općine Lovran (I. faza) u vrijednosti od 5.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Financiranje kapitalnog projekta iz članka 1. ove Odluke osigurava se u cijelosti iz kredita.

Članak 3.

Povrat kreditnih sredstava izvršit će u cijelosti Općina Lovran.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Lovran Klasa: 403-01/02-01/01 Ur. broj: 2156/02-01-02-4 od 25. veljače 2002. godine (»Službene novine« PGŽ broj 4/02).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorskko-goranske županije.

Klasa: 404-01/03-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-03-1

Lovran, 30. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Edvard Primožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=51415&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr