SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
GRAD RIJEKA
62

66.

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 02) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/ 03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. listopada 2003. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2003. godini

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2003. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02) u članku 2. točke 1., 2., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 29., 30., 32. i 33, mijenjaju se i glase:

»1. MJESNI ODBOR BRAJDA - DOLAC

UKUPNO: 213.000,00 kn


1.1 Proširenje javne rasvjete u Parku Pomerio 8.000,00 kn 1.2 Sanacija sjevernog nogostupa u ulici Slaviše Vajnera Čiče i Studentskoj ulici u dužini cca 200 m 120.000,00 kn 1.3 Hortikulturno uređenje površine u ulici stube Marka Remsa kod kućnog broja 14 23.000,00 kn 1.4 Uklanjanje vegetacije sa stijenskog pokosa u ulici 1. maja nasuprot kućnog broja 3 20.000,00 kn 1.5 Uređenje devastiranih i neuređenih površina 42.000,00 kn 2. MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ

UKUPNO: 82.000,00 kn


2.1 Uređenje površine istočno od Crkve Svetog Sebastiana 22.000,00 kn 2.2 Obnova asfaltnog sloja u slijepom odvojku ulice Ivana Grohovca 54.000,00 kn 2.3 Uređenje zida u Ulici žrtava fašizma broj 6 6.000,00 kn 4. MJESNI ODBOR OREHOVICA

UKUPNO: 167.000,00 kn


4.1 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje raskrižja ulice Balda Fućka

i Grobničke ceste 7.000,00 kn 4.2 Dobava i postava autobusne čekaonice na Gornjoj Orehovici u pravcu Grobinštine 65.000,00 kn 4.3 Proširenje javne rasvjete u Ulici petorice streljanih nakon kućnog broja 6 prema Agregatu 66.000,00 kn 4.4 Uređenje dijela ulice Kljun 29.000,00 kn 6. MJESNI ODBOR SVILNO

UKUPNO: 130.000,00


6.1 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje ceste kroz staru jezgru Svilna 22.000,00 kn 6.2 Uređenje dijela ceste za Grbaste 108.000,00 kn 7. MJESNI ODBOR DRAGA

UKUPNO: 293.000,00 kn


7.1 Uređenje upojnih bunara između zaselaka Tomasići i Pod Ohrušvom 75.000,00 kn 7.2 Dobava i postava autobusne čekaonice na lokaciji Pod Ohrušvom kod kućnog broja 5

- pravac Rijeka 58.000,00 kn 7.3 Sanacija ulaznog partera u Društveni dom Draga 5.000,00 kn 7.4 Uređenje parkirališta u Tijanima broj 55 130.000,00 kn 7.5 Izrada idejnog rješenja za uređenje okretišta u Tomasićima 25.000,00 kn

8. MJESNI ODBOR SVETI KUZAM

UKUPNO: 42.000,00 kn


8.1 Uređenje neuređenih ili neodgovarajuće uređenih javnih površina u mjestu u dogovoru

s mjesnim odborom 12.000,00 kn 8.2 Uređenje površine iza Doma sa odvodnjom oborinskih voda 30.000,00 kn

10. MJESNI ODBOR GORNJA VEŽICA

UKUPNO: 249.000,00 kn


10.1 Sanacija stubišta ulica Ratka Petrovića-ulica Franje Belulovića 34.000,00 kn 10.2 Tehnička priprema za uređenje trga južno od Robne kuće »Vežica« 30.000,00 kn 10.3 Uređenje dječjeg igrališta između nebodera u ulici dr. Zdravka Kučića kod kućnih brojeva 37 i 39 27.000,00 kn 10.4 Uređenje prometnice u ulici Braće Stipčić od kućnog broja 27 do 33 12.000,00 kn 10.5 Postava rukohvata na prilaznim stubama u zgradu u ulici dr. Zdravka Kučića kod kućnog broja 9 9.000,00 kn 10.6 Uređenje zelene površine u ulici dr. Zdravka Kučića kod kućnog broja 3 20.000,00 kn 10.7 Postava 5 novih klupa na spoju ulice dr. Zdravka Kučića i ulice Franje Belulovića 7.000,00 kn 10.8 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje okretišta u ulici Ivana Matrljana 15.000,00 kn 10.9 Raščišćavanje površine na prostoru Svetog Križa i eventualna sadnja 60.000,00 kn 10.10 Postava rukohvata na stubama u ulici Ratka Petrovića - ulici Franje Belulovića 12.000,00 kn 10.11 Tehnička priprema za uređenje površine u ulici Braće Stipčić 23.000,00 kn 11. MJESNI ODBOR KANTRIDA

UKUPNO: 831.000,00 kn


11.1 Uređenje okoliša ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 23 18.000,00 kn 11.2 Uklanjanje joga i sanacija igrališta u ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 32 87.000,00 kn

Petak,31.listopada2003. Stranica2233—broj27

SLUŽBENENOVINE

11.3 Izrada pergole, postava klupe i sprave na dječje igralište u ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 32 35.000,00 kn 11.4 Proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici kod kućnog broja 28 10.000,00 kn 11.5 Proširenje javne rasvjete u ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 31 50.000,00 kn 11.6 Sanacija Labinske ulice od kućnog broja 33 do 39 i Pionirske ulice od kućnog broja 32 do 50 150.000,00 kn 11.7 Uređenje parapetnog zida u ulici Ede Jardasa 148.000,00 kn 11.8 Uređenje zida u Labinskoj ulici kod kućnog broja 43 46.000,00 kn 11.9 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje nogostupa uz cestu do Doma umirovljenika 15.000,00 kn 11.10 Sanacija prilaznog puta u Istarskoj ulici kod kućnog broja 60 142.000,00 kn 11.11 Obnova nogostupa u Bujskoj ulici od kućnog broja 24 do križanja sa ulicom Vere Bratonje 94.000,00 kn 11.12 Postava usporivača prometa u ulici Bujska od kućnog broja 14 do 25, u ulici Ede Jardasa,

preregulacija prometa, uređenje parkirališta u ulici Ede Jardasa 36.000,00 kn 12. MJESNI ODBOR KOZALA

UKUPNO: 209.000,00 kn


12.1 Proširenje javne rasvjete kod Osnovne škole »Kozala« 140.000,00 kn 12.2 Uređenje nogostupa u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 1 do 18 69.000,00 kn 13. MJESNI ODBOR BELVEDER

UKUPNO: 134.000,00 kn


13.1 Obnova kolničke konstrukcije u ulici Stube Marka Remsa kod »Sjemeništa« 124.000,00 kn 13.2 Sanacija stubišta u ulici Senjskih uskoka 10.000,00 kn 14. MJESNI ODBOR BRAŠĆINE - PULAC

UKUPNO: 341.000,00 kn


14.1 Proširenje javne rasvjete u Kvarnerskoj ulici 24.000,00 kn 14.2 Postava 2 klupe u ulici Kozala kod kućnog broja 73 1.000,00 kn 14.3 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje nogostupa u Kvarnerskoj ulici 25.000,00 kn 14.4 Sanacija ulice Kapitanovo od kućnog broja 1 prema vrhu ulice 30.000,00 kn 14.5 Uređenje i proširenje nogostupa na zadnjoj autobusnoj stanici linije 4 - Brašćine 30.000,00 kn 14.6 Tehnička priprema za uređenje nogostupa u ulici Kozala 30.000,00 kn 14.7 Djelomično uređenje nogostupa u ulici Kozala koji je u vlasništvu Grada Rijeke 132.000,00 kn 14.8 Građevinsko saniranje prostora drvoreda u ulici Kozala 34.000,00 kn 14.9 Raščišćavanje površina koje su u vlasništvu Grada Rijeke duž ulice Kozala 25.000,00 kn 14.10 Sanacija stubišta kod zadnje autobusne stanice linije 4 prema ulici Internacionalnih brigada 10.000,00 kn 18. MJESNI ODBOR PEHLIN

UKUPNO: 493.000,00 kn


18.1 Uređenje dijela nogostupa i autobusnog ugibališta u ulici Minakovo i ulici Blažićevo 226.000,00 kn 18.2 Hortikulturno uređenje zelene površine u parku Baretićevo 25.000,00 kn 18.3 Proširenje javne rasvjete u parku Baretićevo 51.000,00 kn 18.4 Uređenje prostora ispred objekta Pehlin kod kućnog broja 58 20.000,00 kn 18.5 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 82.000,00 kn 18.6 Uređenje ceste i preregulacija prometa kod Osnovne škole »Pehlin« 89.000,00 kn 19. MJESNI ODBOR PODMURVICE

UKUPNO: 200.000,00 kn


19.1 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje parkirališta u ulici Franje Čandeka

kod kućnog broja 8 i Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 2 20.000,00 kn 19.2 Tehnička priprema za uređenje okoliša ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 8 25.000,00 kn 19.3 Sadnja živice na južnom rubu okoliša objekata u ulici Branimira Markovića 21.000,00 kn 19.4 Rješavanje problema oborinske vode u ulici Frane Mladenića 23.000,00 kn 19.5 Regulacija odvodnje oborinskih voda u Čepićkoj ulici kod kućnog broja 18 34.000,00 kn 19.6 Sanacija kolnika u ulici Rujevica kod kućnog broja 3 30.000,00 kn 19.7 Uređenje površine u ulici Hahlić kod kućnog broja 11 21.000,00 kn 19.8 Uređenje dijela parkirališta u ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 26.000,00 kn 20. MJESNI ODBOR PODVEŽICA

UKUPNO: 235.000,00 kn


20.1 Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u ulici Braće Pavlinić 25.000,00 kn 20.2 Uređenje dječjeg igrališta u ulici Braće Pavlinić 109.000,00 kn 20.3 Opremanje dječjeg igrališta u Ulici braće Pavlinić 25.000,00 kn 20.4 Postava klupe kraj objekta u ulici Ede Starca kod kućnog broja 13 3.000,00 kn 20.5 Postava betonskog stola za stolni tenis u parku kod »Vulkana« 4.000,00 kn 20.6 Sanacija stubišta u ulici Drage Gervaisa kod marketa 35.000,00 kn 20.7 Uređenje dijela ulice Brdo 34.000,00 kn 22. MJESNI ODBOR SRDOČI

UKUPNO: 627.000,00 kn


22.1 Dobava i postava autobusne čekaonice u ulici Mate Lovraka 108.000,00 kn 22.2 Uređenje nogostupa uz Kastavsku cestu 98.000,00 kn 22.3 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice

kod Elektromaterijala na Martinkovcu 5.000,00 kn 22.4 Uređenje zelene površine kod Osnovne škole »Srdoči« 18.000,00 kn 22.5 Tehnička priprema za uređenje donjeg najjužnijeg kraka ulice Antuna Branka Šimića 20.000,00 kn

Stranica2234—broj27 Petak,31.listopada2003.

SLUŽBENENOVINE

22.6 Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta na potezu Murini - Mala Florida 25.000,00 kn 22.7 Proširenje javne rasvjete na području Murini 25.000,00 kn 22.8 Proširenje i poboljšanje javne rasvjete na području Mala Florida 15.000,00 kn 22.9 Proširenje javne rasvjete u ulici Srdoči od kućnog broja 57 do 68 12.000,00 kn 22.10 Polaganje rubnjaka i postava zaštitnih stupića između kolnika i nogostupa na dijelu ulice

Miroslava Krleže 85.000,00 kn 22.11 Postava 4 klupe u ulici Srdoči ispred pošte 6.000,00 kn 22.12 Proširenje javne rasvjete u ulici Ivana Dončevića 24.000,00 kn 22.13 Uređenje dijela ulice Ivana Dončevića 179.000,00 kn 22.14 Uređenje pješačke komunikacije između Martinkovca i Srdoči na ulicu Miroslava Krleže 7.000,00 kn 23. MJESNI ODBOR GRBCI

UKUPNO: 192.000,00 kn


23.1 Uređenje dijela ulice Marije Grbac 192.000,00 kn 24. MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK

UKUPNO: 106.000,00 kn 24.1 Hortikulturno uređenje zelenih površina u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 23

(kraj Gimnazijskih stuba) 50.000,00 kn 24.2 Postava 2 klupe u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 23 6.000,00 kn 24.3 Tehnička priprema za proširenje javne rasvjete u Cindrićevoj ulici ispod vijadukta 8.000,00 kn 24.4 Uređenje zelene površine u ulici Franje Račkog kod kućnog broja 6 12.000,00 kn 24.5 Uređenje stubišta u ulici Franje Račkog - Ružićeva ulica 30.000,00 kn 26. MJESNI ODBOR KRIMEJA

UKUPNO: 116.000,00 kn


26.1 Sanacija stubišta u ulici Krimeja kod kućnog broja 5 49.000,00 kn 26.2 Proširenje javne rasvjete u ulici Krimeja kod kućnog broja 5 12.000,00 kn 26.3 Uređenje neuređene površine uz potporni zid ulice dr. Drage Gervaisa kod kućnog broja 2, 4 i 6 28.000,00 kn 26.4 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Kumičićevoj ulici

u pravacu grada 6.000,00 kn 26.5 Uređenje stubišta u Kvaternikovoj ulici i ulici dr. Drage Gervaisa između kućnog broja 17 i 19 21.000,00 kn 27. MJESNI ODBOR TURNIĆ

UKUPNO: 163.000,00 kn


27.1 uređenje potpornog zida sjeverno od Šibenske ulice kod kućnog broja 9, 9a¹ 9b i 9c 56.000,00 kn 27.2 Postava klupa u okolišu zgrada u ulici Giuseppe Carabino kod kućnih brojeva 3 i 5 5.000,00 kn 27.3 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje neuređene i neodržavane površine

i rješavanje odvodnje oborinskih voda u ulici Turnić od kućnog broja 22 do 24 17.000,00 kn 27.4 Postava klupa u okolišu zgrade u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 1 3.000,00 kn 27.5 Uređenje potpornog zida u okolišu Šibenske ulice kod kućnog broja 1 47.000,00 kn 27.6 Sanacija nogostupa u ulici Antuna Barca od kućnog broja 3a do 3d 35.000,00 kn 29. MJESNI ODBOR ŠKURINJE

UKUPNO: 257.000,00 kn


29.1 Izrada idejnog rješenja s ishođenjem lokacijske dozvole za uređenje pješačkog prolaza

na Tibljaškoj cesti od kućnog broja 24 do 30 25.000,00 kn 29.2 Uređenje parkirališta na ulazu u ulicu Save Jugo Bujkove 105.000,00 kn 29.3 Izrada projektne dokumentacije prometnog rješenja u Drežničkoj ulici 20.000,00 kn 29.4 Postava prometnih ogledala na izlazu iz ulice Škurinjskih žrtava, ulice Ive Lole Ribara

i na Tibljaškoj cesti 40.000,00 kn 29.5 Uređenje dječjeg igrališta u ulici Save Jugo Bujkove između kućnog broja 36 i 38 10.000,00 kn 29.6 Raščišćavanje neuređene zelene površine u ulici Škurinjskih žrtava prema Drenovi 57.000,00 kn 30. MJESNI ODBOR ŠKURINJSKA DRAGA

UKUPNO: 186.000,00 kn


30.1 Uređenje zaštitnog zidića u ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 22/a 39.000,00 kn 30.2 Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje zelene površine u ulici Lipa

od kućnog broja 40 do 42 30.000,00 kn 30.3 Sanacija stubišta i postava rukohvata u ulici Lipa 90.000,00 kn 30.4 Sanacija kolnika u ulici Lipa kod kućnog broja 40 i 44 27.000,00 kn 32. MJESNI ODBOR VOJAK

UKUPNO: 112.000,00 kn


32.1 Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 17 6.000,00 kn 32.2 Zamjena oštećenih rubnjaka u Radićevoj ulici 41.000,00 kn 32.3 Uređenje površine u Krautzekovoj ulici kod kućnog broja 66 65.000,00 kn 33. MJESNI ODBOR ZAMET

UKUPNO: 1.671.000,00 kn


33.1 Sufinanciranje uređenja oborinske kanalizacije u ulici Vladivoja i Milivoja Lenca 758.000,00 kn 33.2 Uređenje dječjeg igrališta u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva kraj postojećih sportskih igrališta 217.000,00 kn 33.3 Opremanje dječjeg igrališta u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva 66.000,00 kn 33.4 Uređenje dječjeg igrališta u ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 11 170.000,00 kn 33.5 Opremanje dječjeg igrališta u ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 11 40.000,00 kn

Petak,31.listopada2003. Stranica2235—broj27

SLUŽBENENOVINE

33.6 Uređenje parkirališta na Baredicama 129.000,00 kn 33.7 Uređenje zelenih površina na Baredicama i u ulici Berte Jardasa kod kućnog broja 10 101.000,00 kn 33.8 Postava klupa na Baredicama 10.000,00 kn 33.9 Sanacija odvodnje oborinskih voda ispred zgrade u ulici Braće Cetine kod kućnog broja 17 4.000,00 kn 33.10 Obnova asfalta u ulici Vrhovo 57.000,00 kn 33.11 Obnova asfalta u ulici Ivana Pilepića Franovičina 45.000,00 kn 33.12 Obnova asfalta u ulici Ante Mandića do kućnog broja 21 58.000,00 kn 33.13 Sanacija prilaza u ulici Braće Bačić od kućnog broja 10 do 14 16.000,00 kn«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/117

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 23. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=51000&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr