SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
OPĆINA VRBNIK
28

27.

Na temelju zaključka sa sjednice koordinacije Grada i Općina otoka Krka koja je održana u Omišlju 23. rujna 2003. godine te na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst), članka 56. stavka 3. Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine« broj 57/95 i 33/01) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 30. sjednici održanoj 6. listopada 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima izdavanja suglanosti privrednim subjektima
za odvoz komunalnog otpada

Članak 1.

Privredni subjekt koji zatraži suglasnost za odvoz komunalnog otpada za registriranu djelatnost, uz zahtjev obvezan je priložiti uporabnu dozvolu za objekt u kojem će obavljati istu ne stariju od šest mjeseci.

Članak 2.

Ukoliko se radi o prenamjeni poslovnog prostora u postojećoj veličini objekta potrebno je dostaviti skicu, veličinu i namjenu objekta.

Članak 3.

Suglasnost iz članka 1. i 2. ove Odluke izdaje Jedinstveni upravni odjel, a dostavlja ju na znanje i pravnoj osobi zaduženoj za obavljanje komunalne djelatnosti odvoza smeća na području Općine.

Suglasnost iz članka 1. i 2. ove Odluke neće se izdati stranci koja nije podmirila obveze prema Općini Vrbnik, a prema Odluci o uvjetima izdavanja suglasnosti i odobrenja Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 15/02).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-07/01-03/17

Ur. broj: 2412-07-03-03-1

Vrbnik, 6. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Franjo Toljanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=51516&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr