SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
GRAD ČABAR
24

27.

Na temelju članka 37. točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »BUBA MARA« Čabar, članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01 i 06/02) i članka 53. Poslovnika o radu Gradskog vijeća grada Čabra (»Službene novine« broj 24/ 01, 32/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na svojoj sjednici održanoj dana 5. rujna 2003. godine, donosi sljedeće

R J E Š E N J E
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »BUBA MARA« Čabar

Članak 1.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »BUBA MARA« Čabar, imenuje se:

- MARIJA LAUTAR iz Tršća, Ivana Kovaća 25.

JMBG: 1712950366501.

Članak 2.

Vršitelj dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje se na vrijeme od 1 (jedne) godine.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/03-01-44

Ur. broj: 2108-02-03-1-4

Čabar, 5. rujna 2003.

Predsjednik

Dragutin Vrus, v. r.

 

Rješenje o imenovanju   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=51306&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr