SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
GRAD CRIKVENICA
26

26.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/00), članka 7., stavka 1., točke 3. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 13. listopada 2003. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

Članak 99. stavak 1., alineja 5. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/96, 9/96, 20/96 i 14/02), mijenja se i glasi:

»- izricati opomene i naplaćivati globe na licu mjesta u skladu s propisima,«.

Članak 2.

Članak 105. stavak 1. Odluke o komunalnom redu, mijenja se i glasi:

»Globom od 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«

Članak 3.

U članku 105., u stavku 2. rečenica: »Novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz ovog članka ako:« mijenja se i glasi:

»Globom od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz ovog članka ako:«

Članak 4.

Članak 106. Odluke mijenja se i glasi:

»Globom od 50,00 kuna na licu mjesta kaznit će se fizička osoba odnosno građanin ukoliko se zatekne u vršenju prekršaja iz članka 105. ove Odluke.«

Članak 5.

Iza članka 106. dodaje se članak 106a., te isti glasi:

»Komunalni redar može prije pokretanja prekršajnog postupka ili izricanja globe na licu mjesta, počinitelju prekršaja jednokratno izreći opomenu u svezi istog prekršaja.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/02-01/514

Ur. broj: 2107/01-02-03-4

Crikvenica, 13. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Nikola Šaban, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=10003&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr