SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
GRAD KRALJEVICA
34

40.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 12. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 9. sjednici održanoj dana 2. listopada 2003. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Socijalnog programa

Članak 1.

U članku 3. stavak 1. Socijalnog programa (»Službene novine« broj 8/03) dodaju se alineja 12., 13. i 14. koje glase:

»- pravo na potporu za novorođenu djecu s područja Grada Kraljevice,

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku,

- pravo na sufinanciranje plaćanja utroška električne energije.«

Članak 2.

Ostale odredbe Socijalnog programa (»Službene novine« broj 8/03) ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Izmjene i dopune Socijalnog programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/03-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-03-02

Kraljevica, 2. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Marinko Čandrlić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=10001&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr