SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
GRAD KRALJEVICA
34

39.

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99 i 59/01) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici dana 2. listopada 2003. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2003. godinu na području Grada Kraljevice za sljedeće komunalne djelatnosti:

- javna rasvjeta,

- održavanje javnih površina,

- održavanje zelenih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- odvodnja oborinskih voda,

- održavanje groblja,

- vatrogastvo i subvencija javnog cestovnog putničkog prometa.

Članak 2.

Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice raspoređuju se na sljedeće djelatnosti:

ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

(poz. 212 Proračuna)

. čišćenje javnih prometnih površina (godišnji

ugovor) 445,000 kn

. čišćenje prostora i površina u i oko javnih

objekata za potrebe održavanja priredbi u

organizaciji Grada, te izvanredna čišćenja 30,000 kn

. saniranja divljih deponija, zbrinjavanje

automobilskih olupina i guma, uklanjanje po

nalogu komunalnog redara, usluge dodatnih

baja i grajfera po potrebi 120,000 kn

. čišćenje tržnica, javnih WC-a, autobusnih

čekaonica, pothodnika i dr. 65,000 kn

. čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim

površinama 40,000 kn

UKUPNO: 700,000 kn

TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

(poz. 201 Proračuna)

. pregled i popravak javne rasvjete 400,000 kn

. radovi na montaži i demontaži iluminacije

za potrebe Grada (proslave, blagdani,

kulturna i sportska događanja i sl.) 20,000 kn

UKUPNO: 420,000 kn

UTROŠAK JAVNE RASVJETE I VODE NA OBJEKTIMA

(poz. 197 Proračuna)

. potrošnja javne rasvjete UKUPNO: 320,000 kn

TEKUĆE ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

(poz. 200 Proračuna)

. održavanje zelenih površina temeljem

standarda - višegodišnji ugovor 280.000 kn

. odvoz i zbrinjavanje granja, raslinja i

lišća sa površina koje nisu u standardu

održavanja, i drugi izvanredni zahvati,

povremeno 50.000 kn

UKUPNO: 330,000 kn

TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA I KOMUNALNE OPREME

(poz. 192, 198, 199 i 235 Proračuna)

. održavanje i sanacija kolnika, ogradnih

zidova, održavanje vertikalne i horizontalne

signalizacije 190,000 kn

. održavanje opreme na javnim i prometnim

površinama kao što su klupe, ograde,

autobusne čekaonice, zaštitni stupići,

oprema dječjih igrališta, tuševi na plažama,

koševi za smeće, oglasne ploče, usluge

dizanja i spuštanje zastava i sl. 70,000 kn

. održavanje, čišćenje i odčepljivanje propusta,

kanala odnosno objekata oborinske

odvodnje 60,000 kn

. održavanje pješačkih putova i staza (npr.

Carovo - Bakarac, Javorišće - Uvala Scott),

te potpornih zidova 45,000 kn

. održavanje i planiranje plažnih površina,

te betoniranje i sanacija sunčališta 40,000 kn

UKUPNO: 405,000 kn

ČIŠĆENJE PLAŽA

(poz. 214 Proračuna)

. čišćenja plaža i pražnjenje košarica za

smeće u sezonskom i vansezonskom

periodu 60,000 kn

. utrošak vode na plažnim prostorima 10,000 kn

UKUPNO: 70,000 kn

TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA

(poz. 202 Proračuna)

. čišćenje i održavanje površina na grobljima,

zbrinjavanje vijenaca, pražnjenje košarica

za smeće, održavanje travnatih i ostalih

zelenih površina, s povećanom površinom

košnje travnatih površina (uz pristupni put

groblja u Kraljevici) - višegodišnji ugovor 110,000 kn

. održavanje betonskih staza i površina,

ogradnih i potpornih zidova, mrtvačnica,

opreme i sl. 10,000 kn

UKUPNO: 120,000 kn

ZAKONOM PROPISANA SREDSTVA ZA VATROGASTVO

(poz. 218 i 229 Proračuna)

. sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu

GRADA RIJEKE, koja sukladno Planu

zaštite od požara i godišnjem ugovoru

obavlja poslove protupožarne zaštite 165.000 kn

. sredstva za DVD Kraljevica za redovnu

djelatnost i pojačana dežurstva tokom

ljetne sezone 120.000 kn

UKUPNO: 285.000 kn

SUBVENCIJA JAVNOG CESTOVNOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

(poz. 217 Proračuna)

. po odluci Skupštine Autotroleja UKUPNO: 460,000 kn


SVEUKUPNO: 3.110,000 kn


Članak 3.

Sredstva za izvršenje programa osiguravaju se:

. iz komunalne naknade u iznosu od 2.200,000 kn

. iz sredstava naknade za održavanje groblja 150,000 kn

. iz sredstava boravišne pristojbe u iznosu 100,000 kn

. iz ostalih izvora Proračuna u iznosu od 660,000 kn

SVEUKUPNO: 3.110,000 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/ 02).

Klasa: 363-01/03-01/49

Ur. broj: 2170/08-08-03-01

Kraljevica, 2. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marinko Čandrlić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=10001&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr