SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
OPĆINA SKRAD
19

17.

Na temelju članka 9a. Zakona o fondovima (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 22. rujna 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Općine Skrad u kulturi za 2003. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/02 i 22/03), u članku 2. iznos »542.900,00« zamjenjuje se iznosom »1.826.800,00« i iznos »500.000,00« zamjenjuje se iznosom »1.783.900,00«.

U članku 4. iznos »10.000,00« zamjenjuje se iznosom »20.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-01/03-01/05

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 23. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51311&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr