SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
OPĆINA SKRAD
19

14.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 22. rujna 2003. godine, donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2003. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa za 2003. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Komunalni doprinosi 5.000,00 kn

2. Komunalne naknade 460.000,00 kn

3. Doprinosi za šume 150.000,00 kn

4. Naknade za groblje 30.000,00 kn

5. Financiranje vatrogastva (5%) - 32.250,00 kn

6. Dopunska sredstva 805.000,00 kn

7. Kreditna sredstva 1.000.000,00 kn

8. Ostala sredstva proračuna 402.300,00 kn


UKUPNO A) 2.820.050,00 kn


B) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Utrošak el. energije za javnu rasvjetu 139.000,00 kn

2. Održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete

- tekuće održavanje 12.000,00 kn

- razvoj objekata 5.000,00 kn

- iluminacija 3.000,00 kn

3. Čišćenje i uređenje javnih i zelenih površina

- komunalni radnik 29.500,00 kn

- materijalni troškovi 5.500,00 kn

4. Deratizacija i dezinsekcija 8.100,00 kn

5. Zbrinjavanje otpada

- sanacija divljih deponija 25.000,00 kn

- staklena ambalaža 5.200,00 kn

- kompaktor na odlagalištu Sović laz 10.800,00 kn

6. Ljetno održavanje cesta 48.850,00 kn

7. Zimsko održavanje cesta 127.700,00 kn

8. Održavanje groblja 29.000,00 kn

9. Sufinanciranje vodovoda u ulici Šiljar

- I. faza 72.000,00 kn

10. Izgradnja potpornog zida u ulici Grič 37.500,00 kn

11.Odvodnja oborinskih voda u Ulici
V. Nazora 50.000,00 kn

12.Odvodnja oborinskih voda u Ulici
I. G. Kovačića 15.000,00 kn

13. Uređenje raskrižja Tuška-Školska ulica 36.500,00 kn

14. Izgradnja potpornog zida u parku 6.500,00 kn

15.Dom kulture Skrad - nastavak
uređenja 1.783.900,00 kn

16. Prostorni plan uređenja općine 280.000,00 kn

17. Izletnički dom Zeleni vir 40.000,00 kn

18. Dom Šiljar - održavanje i dr. 40.000,00 kn

19. Geodetske usluge 10.000,00 kn


UKUPNO B) 2.820.050,00 kn


Ove 2. Izmjene i dopune Programa donose se za 2003. godinu. Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinsko vijeće Općine Skrad.

Stupanjem na snagu ovih Drugih izmjena i dopuna Programa, prestaju važiti 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« broj 22/03).

Ove 2. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 363-01/03-01/29

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 23. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51311&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr