SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
17

17.

Na temelju članka 59. i 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« PGŽ broj 33/ 01 i 60/01), članka 20., članka 73. st. 1 točka c, članka 74 i 75 Statuta Općine Vinodolske, (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 18. st. 2 točka c, članka 20, 21, 22 i 32. Odluke o mjesnoj samoupravi (»Službene novine« broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 15. redovitoj sjednici održanoj 31. srpnja 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o naknadama troškova za rad predsjednika
i članova vijeća mjesnih odbora i naknadi
administrativnih troškova

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način stjecanja i realizacije prava na naknadu troškova za rad predsjednika i članova Vijeća Mjesnih odbora, te naknadi administrativnih troškova za rad i funkcioniranje Mjesnih odbora na području Općine Vinodolske.

Članak 2.

Općina Vinodolska se obvezuje da će iz svojeg proračuna, za svaku tekuću godinu osigurati i izdvojiti na račune Mjesnih odbora ukupna proračunska sredstva u iznosu od 60.000,00 kn tj. za svaki od 4 Mjesna odbora po 15.000,00 kn radi financiranja potreba naknade troškova iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Naknada troškova za rad u Vijeću Mjesnog odbora utvrđuje se u slijedećim iznosima:

- predsjednik Vijeća za radu u Vijeću i predsjedavanjem Vijećem, kao i za predstavljanje Vijeća pripada netto naknada u iznosu od 200,00 kn mjesečno, odnosno 347,67 kn u brutto iznosu,

- članovima Vijeća za rad u vijeću pripada netto naknada u iznosu od 60,00 kn mjesečno, odnosno 104,30 kn u brutto iznosu.

Članak 4.

Mjesečna naknada predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora isplaćivat će se na kraju svakog mjeseca, do 05. u mjesecu za prethodni mjesec, uz uvjet da Vijeće održi mjesečno najmanje jednu sjednicu i da zapisnik sa te sjednice, zajedno s evidencijama nazočnih na sjednici dostavi na vrijeme obračunskoj službi općinske uprave.

Vijećnici u Mjesnim odborima koji ne budu nazočni obvezujućoj jednoj sjednici Vijeća ne mogu ostvariti pravo na naknadu troškova a ta sredstva će ostati na računu Mjesnog odbora za pokriće administrativnih i materijalnih troškova.

Članak 5.

Vijeću Mjesnog odbora za njegov rad i funkcioniranje pripada pravo na naknadu administrativnih, materijalnih i drugih troškova, za nužnu nabavu kancelarijskog i drugog potrošnog materijala u netto iznosu od 815,16 kn godišnje.

Članak 6.

Svakom Mjesnom odboru na području Općine Vinodolske osigurana financijska sredstva u proračunu od 15.000,00 kn godišnje, za naknadu troškova po ovoj Odluci trošit će se i kontrolirati sukladno Odluci Općinskog vijeća o načinu financiranja djelatnosti Mjesnih odbora na području Općine Vinodolske, i sukladno financijskom planu Mjesnih odbora.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/03-01-07-015

Ur. broj: 2107-03/03-01-7-15-08

Bribir, 31. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr