SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
30

29.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 - pročišćeni tekst) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 26. sjednici održanoj 31. srpnja 2003. godine donosi

III. DOPUNU PROGRAMA MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do listopada 2004. godine

Članak 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do listopada 2004. godine (»Službene novine« PGŽ broj 20/02, 2/03 i 16/ 03), u poglavlju »I. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru«:

Točka »1.1. Postojeći i važeći planovi na području Općine Viškovo«, podtočka »1.1.4. Detaljni planovi uređenja« iza posljednje alineje dodaje se nova koja glasi:

Detaljni plan uređenja dijela radne zone RZ-5: Izraditi dopunu plana sa sljedećim ciljem i zadaćama: »Planira se novo proširenje planirane poslovne zgrade na građevinskoj čestici KI-4 u površini od 311 m2 (planom je utvrđena površina od 704 m2, a planira se površina od 1.015 m2)«.

Članak 2.

III. Dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do listopada 2004. godine bit će pohranjena u pismohrani Općine Viškovo.

Članak 3.

Ova Dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-01/26

Ur. broj: 2170-09-03-01-6

Viškovo, 31. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=51216&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr