SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 21. Četvrtak, 14. kolovoza 2003.
GRAD CRIKVENICA
21

23.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02), Izvješća o stanju u prostoru Grada Crikvenice za razdoblje od 1999. do 2002. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03), te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 23. sjednici, održanoj dana 28. srpnja 2003. godine donijelo je

DOPUNU PROGRAMA MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice

Točka 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03), u točki 2.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA, iza broja 2., dodaje se broj 3. koji glasi:

»Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana obalnog pojasa »Podvorska-Miramare« u Crikvenici«.

Izmjeni i dopuni postojećeg Plana potrebno je pristupiti radi usklađenja predložene rekonstrukcije hotela »Miramare« s Provedbenim urbanističkim planom obalnog pojasa »Podvorska-Miramare«.

Točka 2.

Ova Dopuna Programa mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 361-01/03-01/35

Ur. broj: 2107/01-02-03-5

Crikvenica, 28. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Nikola Šaban, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=37&mjesto=10003&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr