SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
OPĆINA BAŠKA
25

27.

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 73/00 i 114/01) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01), Općinsko vijeće Općine Baška je, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. godine, donijelo

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe k. č. br. 8861/48, upisana u PL br. 868 k. o. Baška, kao javno dobro u općoj uporabi - put, površine 72 m2, jer ista k. č. u naravi ne postoji kao put.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke će se na nekretnini iz članka 1., u zemljišnim knjigama, izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Baška.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/12

Ur. broj: 2142-03-03-4

Baška, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=10007&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr