SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
OPĆINA KOSTRENA
17

20.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, u pravnoj stvari promjene javnog dobra u KO Kostrena-Lucija, temeljem članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/ 00 i 114/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) na sjednici održanoj 26. lipnja 2003. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da su nekretnine k.č. broj 7279/22 od 87 m2 i k.č. broj 7279/11 od 66 m2 javno dobro KO Kostrena - Lucija, izgubile značaj dobra u općoj upotrebi, te predstavljaju dio građevinskog zemljišta, okućnice obiteljske stambene zgrade u Naselju Paveki, vlasništvo Bogdana Doderovića iz Kostrene, Žarka Pezelja 38.

Članak 2.

Po pravomoćnosti ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se nekretnini iz točke 1. ovog rješenja brisati javno dobro i kao vlasnika iste upisati Općinu Kostrena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-31

Kostrena, 26. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=51221&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr