SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD KASTAV
24

24.

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o spajanju naselja Brnčići, Ćikovići, Kastav, Rubeši,
Spinčići i Trinajstići u naselje Kastav

Članak 1.

Ovom Odlukom se naselja na području Grada Kastva, Brnčići, Ćikovići, Kastav, Rubeši, Spinčići i Trinajstići, spajaju u jedinstveno naselje Kastav.

Članak 2.

U naselju Kastav zadržava se podjela na ulice i trgove prema postojećoj podjeli unutar dosadašnjih naselja. Zgrade zadržavaju postojeće kućne brojeve.

Članak 3.

Granica naselja Kastav poklapa se s granicom Grada Kastva, kako je to prikazano u službenoj evidenciji prostornih jedinica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2003. godine.

Klasa: 021-05/03-01/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-3

Kastav, 26. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

O b r a z l o ž e n j e
Prijedloga odluke o spajanju naselja Brnčići, Ćikovići, Kastav, Rubeši, Spinčići i Trinajstići u naselje Kastav

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 10/97 i 124/97), kojim su utvrđene županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj, te određena njihova područja, u sastavu Primorsko-goranske županije je i Grad Kastav sa svojih šest naselja, naseljem Brnčići, Ćikovići, Kastav, Rubeši, Spinčići i Trinajstići.

Temeljem odredbi Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), naselje je prostorna jedinica koja se sastoji od građevinskog područja i područja druge namjene, a ima vlastiti sistem obilježavanja ulica i zgrada. Nadalje, granice područja naselja, ime naselja, te odluku o spajanju i razdvajanju naselja donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Na području Grada Kastva uočeni su određeni »nedostaci« u pogledu postojećeg načina određivanja granica između pojedinih naselja, što posebno stvara poteškoće prilikom provođenja postupka imenovanja ulica (ulica se proteže između dva naselja), te se kao nužna ukazala potreba za revizijom granica postojećih naselja.

Istovremeno, od formiranja Općine, a potom i Grada Kastva, kao samostalne jedinice lokalne samouprave, građani s prebivalištem na području Grada još uvijek u osobnim ispravama nemaju podatke usklađene s važećim teritorijalnim ustrojem. Naime, pod prebivalištem uglavnom se navodi ime nekog od šest naselja u sastavu Grada Kastva, dok se Kastav kao mjesto prebivališta navodi samo u onim slučajevima kada je i adresa stanovanja na užem području naselja Kastav.

Spajanjem postojećih naselja u jedno, jedinstveno, naselje, navedeni problemi bi se razriješili.

Nakon donošenja Odluke o spajanju naselja Brnčići, Ćikovići, Kastav, Rubeši, Spinčići i Trinajstići u naselje Kastav, Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, radi provedbe ove Odluke, izradit će »elaborat promjena«, kojim će se ova promjena evidentirati, putem Državnog zavoda za statistiku, i u službenoj evidenciji prostornih jedinica. Radi usaglašavanja nastalih promjena sa odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Državni zavod za statistiku inicirat će promjenu Zakona u dijelu koji se odnosi na imena naselja koja pripadaju području Grada Kastva.

Budući da je nakon donošenja samog akta kojim se vrši spajanje više postojećih naselja u jedno, jedinstveno, naselje Kastav potrebno obaviti više različitih, uglavnom tehničkih, aktivnosti, prije nego li sama odluka počne provoditi pravne učinke, predloženo je da se Odluka počne primjenjivati tek od 1. kolovoza, do kada se očekuje da bi tehnička provedba Odluke bila završena.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=51215&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr