SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
12

12.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 74. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/ 02), članka 15. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03), članka 54. Odluke o komunalnom redu Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 15/96), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o zabrani izlaganja i prodaje robe
izvan poslovnog prostora

Članak 1.

Ovom Odlukom zabranjuje se izlaganje i prodaja robe izvan poslovnog prostora (prodavaonica i dr.) na području Grada Malog Lošinja, osim za lokacije i djelatnosti koje su utvrđene Planom rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja, a koje su temeljem javnog natječaja dodijeljene na korištenje.

Članak 2.

Sukladno članku 1. zabranjuje se postavljanje stalaka, polica, klupica i ostalih uslužnih naprava i uređaja na javnu površinu ili fasadu ispred ili pored poslovnog prostora.

Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, hladnjak, rashladna škrinja, vitrina, te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

Članak 3.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Komunalno redarstvo.

Ukoliko korisnik ne postupa sukladno odredbama ove Odluke, komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje pokretnih naprava i robe iz čl. 1. i 2. ove Odluke.

Ukoliko korisnik ne postupi po rješenju, roba će se privremeno oduzeti s mogućnošću preuzimanja iste u roku 8 dana i plaćanja nastalih troškova.

Članak 4.

Ukoliko se utvrdi da je učinjen prekršaj koji je u nadležnosti gospodarske inspekcije, komunalni redar će o uočenom nepoštivanju odredbi ove Odluke pismeno obavijestiti nadležni gospodarski inspektorat koji temeljem svojih ovlasti postupa sukladno Zakonu o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03).

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 330-01/03-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-03-2

Mali Lošinj, 17. lipnja 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Dragan Balija, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=10005&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr