SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD CRIKVENICA
13

17.

Na temelju članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 22. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2003. godine donijelo je

IZMJENU
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), u stavku 2. brišu se sve riječi iza riječi »prijedloga« i stavlja se točka.

Članak 2.

Ove Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/03-01/56

Ur. broj: 2107/01-02-03-4

Crikvenica, 18. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Nikola Šaban, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=10003&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr