SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD CRIKVENICA
13

16.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 22. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju
na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/ 02), u članku 5. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Vlasnici građevina ili investitori za objekte izgrađene prije 16. 2. 1968. godine dužni su uz zahtjev predočiti presliku katastarskog plana, zemljišno-knjižni izvadak za predmetnu nekretninu, odobrenje za prekop i fotogrametijski snimak (aviosnimak) predmetne građevine.

Vlasnicima ili korisnicima javnih površina (parkova) i poljoprivrednog zemljišta može se odobriti priključenje na javnu vodovodnu mrežu i to na način da se izgradi stalni ili privremeni vodovodni priključak.«

Članak 2.

U članku 12. Odluke, iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»U slučaju kada građani svojim sredstvima sudjeluju u sufinanciranju izgradnje vodovodne ili kanalizacijske mreže Gradsko poglavarstvo može vlasnike istih građevina osloboditi od plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka djelomično ili u cijelosti, ovisno o visini uloženih sredstava.

Vlasnik građevine koji ima prebivalište na području Grada Crikvenice najmanje 10 godina, a što dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela, jednokratno se oslobađa od plaćanja naknade za priključenje na vodovodnu mrežu u visini od 700koliko na području Grada Crikvenice nema u korištenju drugi priključak.

Trgovačko društvo koje ima sjedište na području Grada Crikvenice što dokazuje izvatkom iz sudskog registra, jednokratno se oslobađa od plaćanja naknade za priključenje na vodovodnu mrežu u visini od 700d utvrđenog iznosa naknade ukoliko gradi poslovni objekt na području Grada Crikvenice kojeg će koristiti za obavljanje vlastite poslovne djelatnosti.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/293

Ur. broj: 2107/01-02-03-5

Crikvenica, 18. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Nikola Šaban, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=10003&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr