SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD CRIKVENICA
13

15.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93 i 34/99), članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), članka 11. Izjave osnivača GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica od 27. prosinca 1995., 20. svibnja 1997. i 29. siječnja 1998., Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 22. sjednici održanoj 18. lipnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća
i raspodjeli dobitka GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica
za 2002. godinu

I.

Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća i to:

1.Bilanca sa zbrojem aktive (pasive) 61.339.440,61 kn

2.Račun dobitka i gubitka s podacima

-ukupni prihodi 19.701.216,37 kn

-ukupni rashodi 19.440.299,61 kn

-dobitak tekuće godine prije
oporezivanja 260.916,76 kn

-obveza za porez na dobit 0,00 kn

-dobitak poslije oporezivanja 260.916,76 kn

3.Izvješće o novčanim tijekovima +1.873.925,00 kn

4.Bilješke

5.Izvještaj o svim promjenama glavnice +260.916,76 kn

II.

Ostvareni dobitak u iznosu od 260.916,76 kn raspodijelit će se u zadržani dobitak za potrebe budućeg poslovanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-01/03-01/208

Ur. broj: 2107/01-02-03-5

Crikvenica, 18. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Nikola Šaban, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=10003&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr