SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD CRIKVENICA
13

13.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96), te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 22. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2003. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o uređenju prometa u Gradu Crikvenici

Članak 1.

Članak 9., stavak 1., alineja 1. Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/98, 14/98, 16/99 i 8/00), nakon riječi Ulica dr. Ivana Kostrenčića (od Crnog mola), dopunjuje se sljedećim riječima:

»Frankopanska ulica (od raskrižja s Vinodolskom ulicom do raskrižja s Kotorskom ulicom), Kotorska ulica (od raskrižja s Frankopanskom ulicom do nogometnog igrališta), spojna cesta uz nogometno igralište (od raskrižja s Kotorskom ulicom do raskrižja s Vinodolskom ulicom), Vinodolska ulica (od mosta kod nogometnog igrališta do raskrižja s Frankopanskom ulicom), Gundulićeva ulica (od raskrižja s Vinodolskom ulicom do raskrižja s Ulicom Pavla Radića), Ulica Pavla Radića (od spoja s Gundulićevom ulicom do raskrižja s Ulicom braće Car Uračić) i Basaričekova ulica (od križanja s Gundulićevom ulicom do križanja s Ulicom braće Car Uračić)«.

Članak 2.

U stavku 2. članka 17. riječi »Frankopanska ulica« brišu se.

Članak 3.

Stavak 4. članka 17. briše se u cijelosti.

Članak 4.

U stavku 5. članka 17., u alineji 1. dodaje se iza riječi Petak:

»Kotorska i Vinodolska ulica samo na za to označenim parkirnim mjestima«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/03-01/18

Ur. broj: 2107/01-02-03-4

Crikvenica, 18. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Nikola Šaban, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=10003&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr