SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
16

24.

Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97) i Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 59/01 i 82/01) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 24. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba Općine Viškovo u gospodarstvu
za 2003. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba u gospodarstvu (»Službene novine« PGŽ broj 28/02), u članku 1. stavak 1. mijenja se na način da je ukupan iznos sredstava osiguran u Proračunu za 2003. za gospodarstvo u iznosu od 729.000 kuna, što čini 30d ukupnog iznosa Proračuna Općine Viškovo.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 1. rasporedit će se na sljedeći način:

1. materijalni rashodi 110.000 kn

2. subvencioniranje 75.000 kn

3. ostali rashodi - donacije 132.000 kn

4. rashodi za nabavu nefinancijske imovine 112.000 kn

5. ostali rashodi - za zajmove 300.000 kn

UKUPNO 729.000 kn«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune program stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se dana donošenja.

Klasa: 400-08/03-01/2

Ur. broj: 2170-09-03-01-12

Viškovo, 4. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Viškovo

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51216&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr