SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
16

23.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 127/00), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) te članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 24. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba od posebnih interesa Općine Viškovo
za izgradnju kapitalnih objekata tijekom 2003. godine

Članak 1.

U Programu javnih potreba od posebnog interesa Općine Viškovo za izgradnju kapitalnih objekata tijekom 2003. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/02), u daljnjem tekstu: Program u članku 2. stavak 1. alineja 1. mijenja se te izmijenjena sada glasi:

-prihodi od Proračuna jedinice lokalne
samouprave 6.240.000,00 kuna

UKUPNO: 6.240.000,00 kuna

(slovima: šestmilijunadvijestočetrdesettisućakuna).

Članak 2.

U Programu članak 5. stavak 1. iza točke 3. dodaju se nove točke 4., 5., 6. i 7. koje glase:

4./Nogometno igralište u Brnasima 360.000,00 kuna

5./Rekonstrukcija grijanja osnovne
škole Sv. Matej 100.000,00 kuna

6./Rekonstrukcija i uređenje prostora
stare škole Saršoni 77.000,00 kuna

7./Kupnja uredskog prostora za
potrebe Općine 800.000,00 kuna.

Članak 3.

U Programu članak 5. stavak 1. mijenjaju se iznosi u točkama 1. i 3. te ukupan iznos, isti članak izmijenjen sada glasi:

1./Priprema, planiranje i upravljanje
projektom te izgradnja i opremanje
školske športske dvorane 3.425.000,00 kuna

2./Rekonstrukcija i uređenje prostorije
za potrebe Udruge umirovljenika
sa nadzorom 85.000,00 kuna

3./Rekonstrukcija i uređenje prostora
Doma Marinići sa nadzorom
te opremanje 1.393.000,00 kuna

4./Nogometno igralište u Brnasima 360.000,00 kuna

5./Rekonstrukcija grijanja osnovne
škole Sv. Matej 100.000,00 kuna

6./Rekonstrukcija i uređenje prostora
stare škole Saršoni 77.000,00 kuna

7./Kupnja uredskog prostora
za potrebe Općine 800.000,00 kuna

UKUPNO: 6.240.000,00 kuna

(slovima: šestmilijunadvijestočetrdesettisuća kuna).

Članak 4.

U Programu iza članka 8. dodaje se novi podnaslovi i novi članci 8a, 8b, 8c, 8d koji glase:

Nogometno igralište u Brnasima.

Članak 8a.

Radovi na nogometnom igralištu u Brnasima podrazumijevaju otkup zemljišta.

Rekonstrukcija grijanja osnovne škole Sv. Matej.

Članak 8b.

Radovi na rekonstrukciji grijanja osnovne škole Sv. Matej podrazumijevaju izradu projektne dokumentacije.

Rekonstrukcija i uređenje prostora stare škole Saršoni.

Članak 8c.

Radovi na rekonstrukciji i uređenju prostora stare škole Saršoni podrazumijevaju rekonstrukciju i uređenje prostora te nadzor.

Kupnja uredskog prostora za potrebe Općine.

Članak 8d.

Kupnja uredskog prostora za potrebe Općine podrazumijeva rashode potrebne za nabavu poslovnog objekta za potrebe Općine Viškovo.

Članak 5.

U Programu u članku 9. stavak 2. i 3. brišu se u cijelosti.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-01/22

Ur. broj: 2170-09-03-01-13

Viškovo, 4. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51216&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr