SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
16

20.

Na temelju odredbi Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/ 01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 24. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba Općine Viškovo u kulturi
za 2003. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba u kulturi za 2003. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 28/02), u daljnjem tekstu Program, u članku 5. mijenja se na način da se mijenja iznos sredstava namijenjenih za organizaciju kulturnih manifestacija te sada iznosi kn 112.000,00.

U istom članku mijenja se i iznos predviđen u stavci

2. Limena glazba Marinići

- posebni programi kn 33.000,00

te u stavci

3. Pjevači zbor »Marinići«

- posebni programi kn 6.000,00

Na kraju članka mijenja se iznos od UKUPNO te iznosi kn 700.500.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od dana donošenja.

Klasa: 400-08/03-01/2

Ur. broj: 2170-09-03-01-9

Viškovo, 4. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Viškovo

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51216&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr