SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
GRAD ČABAR
16

16.

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 60. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01 i 6/02) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/03), Poglavarstvo Grada Čabra, na sjednici održanoj 29. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o ponavljanju izbora za članove Vijeća
mjesnog odbora Plešce

Članak 1.

Ponavljaju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Plešce.

Vijeće iz stavka 1. ovog članka ima pet (5) članova.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se NEDJELJA, 13. srpnja 2003. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/03-01/26

Ur. broj: 2108-01-03-3

Čabar, 29. svibnja 2003.

POGLAVARSTVO GRADA ČABRA

Predsjednik

Ivan Janeš, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=51306&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr