SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
GRAD RIJEKA
31

32.

Na temelju odredbe članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94), članka 37. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/02) u članku 23. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u Proračunu moraju biti isti ili veći od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2003. godini.«

Dosadašnji stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Grad se, u 2003. godini, može zadužiti za kapitalne projekte, sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02), isključivo do ukupne svote iskazane u Računu financiranja/zaduživanja Proračuna.«

Dosadašnji stavci 1., 2., i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/75

Ur. broj: 2170-01-10-2003-3

Rijeka, 29. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=51000&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr