SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA FUŽINE
33

40.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Oćine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 2. svibnja 2003. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture te građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2003. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture kao i izvori i namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

2.1. Komunalna naknada kn 1.280.000,00

2.2. Komunalni doprinos kn 30.000,00

2.3. Naknade za groblja kn 40.300,00

2.4. Doprinosi za šume kn 170.000,00

2.5. Koncesijske naknade kn 20.000,00

2.6. Kreditna sredstva kn 1.500.000,00

2.1. Kapitalne pomoći kn 200.000,00

2.8. Ostali proračunski prihodi kn 714.566,00


Ukupno: 2.1. - 2.8. kn 3.954.866,00

B)Program održavanja komunalne
infrastrukture kn 1.305.061,00
Program održavanja komunalne
infrastrukture Općine Fužine čine:

1. Električna energija kn 26.000,00

2. Opskrba vodom kn 3.000,00

3. Izdaci za materijal za čišćenje

i održavanje kn 7.500,00

4. Električna energija

- javna rasvjeta kn 150.000,00

5. Tekuće održavanje objekata kn 13.000,00

6. Održavanje nerazvrstanih cesta kn 192.500,00

7. Zimsko čišćenje i održavanje

neraz. cesta kn 193.000,00

8. Održavanje javne rasvjete kn 51.061,00

9. Održavanje javnih površina kn 186.000,00

10. Održavanje groblja Fužine i Lič kn 158.500,00

11. Novogodišnje ukrašavanje kn 15.000,00

12. Deratizacija i dezinsekcija kn 6.000,00

13. Odvodnja atmosferskih voda kn 98.500,00

14. Održavanje čistoće

- javne površine kn 168.000,00

15. Izdaci za geod. i katastarske

usluge kn 20.000,00

16. Oprema za grijanje, ventilaciju

i hlađenje kn 7.000,00

17. Ostale komunalne usluge kn 10.000,00


UKUPNO: 1 - 17 kn 1.305.061,00


C)Program građenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kn 2.649.805,00

1. Sredstva za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu u Općini Fužine namijenjena su za:

2.1. Dom kulture Lič kn 31.205,00

2.2. Crkva Sv. Juraj kn 10.000,00

2.3. Crkva Sv. Antona Padovanskog kn 15.000,00

2.4. Sufinanciranje radova na razvoju

vodoopskrbe kn 400.000,00

2.5. Otkup zemljišta kn 40.000,00

2.6. Prostorni plan kn 210.000,00

2.7. Planska i projektna

dokumentacija kn 40.000,00

2.8. Invest. održavanje nerazvrstanih

cesta kn 850.000,00

2.9. Ulaganja u vodoopskrbu kn 500.000,00

2.10. Izgradnja kolektora kanalizacije kn 500.000,00

2.11. Autobusne čekaonice kn 53.600,00


UKUPNO: 2.1. - 2.11. kn 2.649.805,00


2. U slučaju ostvarivanja mogućnosti većih sredstava za izgradnju i uređenje objekata komunalne infrastrukture iznad iznosa utvrđenih programom donosit će se posebne odluke sukladno visini očekivanih sredstava.

Izvješće o provedbi ovog Programa podnose vijećnici Općinskog vijeća Općine Fužine do 31.12.2003.

Klasa: 363-01/03-01/18

Ur. broj: 2112-03-03-01

Fužine, 2. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Josip Radošević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10009&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr