SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA FUŽINE
33

39.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 2. svibnja 2003. godine donosi

PROGRAM
ostalih javnih potreba u interesu Općine Fužine
za 2003. godinu

Članak 1.

Temeljem potreba i interesa pučanstva Općine Fužine, organizirano će se provoditi ostvarivanje programa javnih potreba kroz niz vidova.

Članak 2.

Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Fužine

Jedna od javnih potreba je provođenje preventivnih mjera zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara, kao i razvoja i unapređenja vatrogastva po važećim standardima.

Ostvarivanje Godišnjeg programa rada obavljat će DVD Fužine, DVD Vrata i DVD Lič, Vatrogasna zajednica Općine Fužine i PVJ Delnice, za čije funkcioniranje su osigurana u Proračunu financijska sredstva u iznosu od 130.000,00 kn, i to za:

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrata 46.425,60 kn,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Fužine 25.792,00 kn,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Lič 25.792,00 kn,

- Vatrogasna zajednica Općine Fužine 5.158,40 kn,

- Javna vatrogasna postojba Delnice 26.832,00 kn.

Mjesni odbori Fužine, Vrata i Lič

Za provo|enje programa rada Mjesnih odbora osigurana su u Proračunu financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 kn, i to za:

- Mjesni odbor Fužine 5.000,00 kn

- Mjesni odbor Vrata 5.000,00 kn

- Mjesni odbor Lič 5.000,00 kn.

Članak 3.

Sredstvima iz ovog Programa raspolaže se po nosiocima programa temeljem dokumentiranog zahtjeva i zaključaka Općinskog vijeća Općine Fužine.

O ostvarivanju programa podnosi se izvješće Općinskom vijeću.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinsko vijeće da unutar pojedinog programa iz članka 2. može vršiti izmjene u visini izdataka, ukoliko se za to ukaže neophodna potreba.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 214-05/03-01/10

Ur. broj: 2112-03-03-01

Fužine, 2. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Josip Radošević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10009&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr