SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA FUŽINE
33

37.

Temeljem članka 31. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 60/92, 25/93, 11/94 i 77/95) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj dana 2. svibnja 2003. donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2003. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Fužine za koje su osigurana sredstva u proračunu, a u svezi sa:

- promicanjem športa,

- stručnim radom u športu,

- djelovanjem športskih klubova i udruga,

- poticanjem rekreacijskih aktivnosti kod pučanstva,

- zdravstvenim stanjem športaša,

- brigom za športske objekte,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja ekipa,

- seminari i edukacija za sportske aktiviste i članove udruga (suci, treneri, animatori).

Članak 2.

Kriteriji za financiranje javnih potreba u športu su:

- poticanje i promicanje športa u cjelini

- kvaliteta, masovnost i rad s mlađim naraštajem

- sportski objekti

- planovi takmičenja u sustavu kroz takmičarsku godinu.

Članak 3.

Aktivnosti iz članka 1. obuhvaćaju rad klubova i udruga sa područja Općine Fužine. Športske organizacije sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po kalendarima granskih saveza na službena natjecanja. Športski klubovi i udruge u okviru svojih aktivnosti obuhvaćaju i mladež te ostalo pučanstvo radi provođenja rekreacijskih aktivnosti, te osiguravaju prostorne uvjete za rad športskih škola kao i športsko - rekreativnih grupa kroz suradnju sa školom, udrugama i sportskim klubovima.

Članak 4.

Temeljem aktivnosti i poslova iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine sredstva u iznosu od 200.700,00 kuna.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način:

1.Nogometnom klubu »Omladinac« Vrata
osiguravaju se sredstva u iznosu od 160.000,00 kn

2.Speleološkom društvu »Pauk« Fužine
osiguravaju se sredstva u iznosu od 4.000,00 kn

3.Ribolovna udruga »Bajer« Fužine
osiguravaju se sredstva u visini od 5.000,00 kn

4.Školski športski klub pri Osnovnoj školi
osiguravaju se sredstva u visini od 1.000,00 kn

5.Šahovska družina »Goranka« Fužine
osiguravaju se sredstva u visini od 8.700,00 kn

6.Športska družina za orijentacijsko trčanje
osiguravaju se sredstva u visini od 5.000,00 kn

7.Amaterski Košarkaški klub Fužine 5.000,00 kn

8.Sponzorstva: polumaraton, oldtajmeri,
jedrenje, veslanje, košarka, turnir u
košarci i malom nogometu, izviđački
slet osiguravaju se sredstva u visini od 12.000,00 kn.

Članak 5.

Općinsko vijeće vrši raspored sredstava temeljem zahtjeva pojedinog kluba te prati njihovo namjensko korištenje.

Sredstva utvrđena ovim Programom izdvajat će se zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna i razrađenosti pojedinog Programa te učešća klubova u organiziranom i redovnom takmičenju u toku tekuće godine.

Članak 6.

Ovlašćuje se Općinsko vijeće da u određenim slučajevima, ako ocijeni da je Program od izuzetnog značaja može mijenjati visinu i namjenu sredstava u okviru ukupnog obujma sredstava ovog Programa iz stavke sponzorstva.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01.01.2003. godine.

Klasa: 620-01/03-01/6

Ur. broj: 2112-03-03-01

Fužine, 2. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Josip Radošević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10009&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr