SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 14. Petak, 30. svibnja 2003.
OPĆINA FUŽINE
33

34.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA 2003.


6.068.000,00 planirani iznos


01 Opće javne usluge 903.132,00


011 Izvrš. i zakonod. tijela, financ. i fiks.posl., vanjski poslovi 568.200,00 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 204.000,00 0112 Financijski i fiksalni poslovi 364.200,00 013 Opće usluge 334.932,00 0131 Opće usluge vezane za službenike 279.932,00 0133 Ostale opće usluge 55.000,00


03 Javni red i sigurnost 130.000,00


032 Usluge protupožarne zaštite 130.000,00 0320 Usluge protupožarne zaštite 130.000,00


04 Ekonomski poslovi 1.489.900,00


041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 50.400,00 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 36.800,00 0412 Opći poslovi vezani uz rad 13.600,00 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 76.000,00 0421 Poljoprivreda 76.000,00 043 Gorivo i energija 48.000,00 0435 Električna energija 5.700,00 0436 Ostale vrste energije 42.300,00 045 Promet 850.000,00 0451 Cestovni promet 850.000,00 046 Komunikacije 40.000,00 0460 Komunikacije 40.000,00 047 Ostale industrije 370.000,00 0473 Turizam 120.000,00 0474 Višenamjenski razvojni projekti 250.000,00 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 55.500,00 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 55.500,00


05 Zaštita okoliša 516.700,00


056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drug. svrstani 516.700,00 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drug. svrstani 516.700,00


06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 2.388.866,00


061 Razvoj stanovanja 370.305,00 0610 Razvoj stanovanja 370.305,00 063 Opskrba vodom 900.000,00 0630 Opskrba vodom 900.000,00 064 Ulična rasvjeta 150.000,00 0640 Ulična rasvjeta 150.000,00 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 20.000,00 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 20.000,00 066 Rashodi vezani za stan. i kom. pog. koji nisu drugdje svrstani 948.561,00 0660 Rashodi vezani za stan. i kom. pog. koji nisu drugdje svrstani 948.561,00


07 Zdravstvo 1.500,00


Petak,30.svibnja2003. Stranica1251—broj14

SLUŽBENENOVINE

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 1.500,00 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 1.500,00


08 Rekreacija, kultura i religija 328.900,00


081 Službe rekreacije i sporta 205.200,00 0810 Službe rekreacije i sporta 205.200,00 084 Religijske i druge službe zajednice 25.000,00 0840 Religijske i druge službe zajednice 25.000,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr. svrstani 98.700,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr. svrstani 98.700,00


09 Obrazovanje 205.000,00


091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 205.000,00 0911 Predškolsko obrazovanje 190.000,00 0912 Osnovno obrazovanje 15.000,00


10 Socijalna zaštita 104.002,00


107 Socijal. pom. stanov. koje nije obuhv. redovnim soc. progr. 104.002,00 1070 Socijal. pom. stanov. koje nije obuhv. redovnim soc. progr. 104.002,00


Klasa: 400-08/01-01/10

Ur. broj: 2112-03-03-3

Fužine, 2. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Josip Radošević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=30&mjesto=10009&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr