SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
OPĆINA VRBNIK
Općina Vrbnik

21.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 39. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2003. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz stavaka 1., 2. i 3. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2003. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2003. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2002. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1.Koncepcija vodoopskrbe otoka Krka
PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

2.Izgradnja vodovoda Risika i Garica
PLANIRANI RASHODI: 2.557.000,00 kuna

Od čega:

2.1.Izrada projektne dokumentacije vodovoda
Risika i Garica -157.000,00 kuna

2.2.Otkup terena - 400.000,00 kuna

2.3.Izgradnja vodovoda Risika i Garica I. faza
- 2.000.000,00 kuna

3.Izgradnja vodovodne mreže Šipun - Ljupoljica
PLANIRANI RASHODI: 350.000,00 kuna

4.Izgradnja vodovoda viša zona Vrani
PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

5.Izgradnja Poslovne zone Zabrdi
PLANIRANI RASHODI: 565.000,00 kuna

Od toga:

5.1.Izrada projektne dokumentacije DPU Zabrdi
- 165.000,00 kuna

5.2.Izgradnja posl. prost. Zabrdi 400.000,00 kuna

6.Rekonstrukcija zgrade biv. »hotela«
PLANIRANI RASHODI: 531.000,00 kuna

Od toga:

6.1.Izrada projektne dokumentacije
- 131.000,00 kuna

6.2.Radovi na rekonstrukciji I. faza
- 400.000,00 kuna

7.Vodovodna mreža u Ul. F. Volarića
PLANIRANI RASHODI: 130.000,00 kuna

8.Izgradnja ceste Omišalj-Ćižići u suradnji sa otočnim općinama
PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog Programa predviđaju se sredsva prikupljena od naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naplate parkirališta, prodaje zemljišta te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/01-03/06

Ur. broj: 2142-07-03-03-1

Vrbnik, 25. ožujka 2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Franjo Toljanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=51516&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr