SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
GRAD KRK
9

12.

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/ 01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. travnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o određivanju imena ulica
i trgova u naselju Krk

Članak 1.

U Odluci o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/92 i 8/00), u članku 2. iza točke 45. dodaje se točka 45a. koja glasi:

»45a. Odvojak Ulice Lina Bolmarčića, koja se proteže od Ulice Lina Bolmarčića, slijepa (nova ulica).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 015-08/03-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-03-5

Krk, 29. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51500&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr