SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

Općina Punat

9.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) a u svezi s člankom 14. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99, 62/01 i 109/ 01) i člancima 68. st. 2., 72. st. 2. i 74. st. 1. Pravilnika o tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/03), Općinsko vijeće općine Punat, na svojoj 26. sjednici od 17. travnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o mjestima (prostorima) za prodaju robe
izvan prodavaonica

I) Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta (prostori) na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području općine Punat.

Članak 2.

Prodajom robe izvan prodavaonica u smislu ove Odluke i Zakona o trgovini smatra se:

- prodaja na klupama izvan tržnice,

- prodaja u kioscima,

- prodaja putem automata,

- prodaja pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) i

- prigodne prodaje (priredbe, sajmovi, izložbe).

Članak 3.

Izraz »prodaja razne robe« u smislu ove Odluke podrazumijeva prodaju bižuterije, kožne i plastične galanterije, obuće, odjeće, igračaka i izložaka za plaže.

II) Prodaja na klupama, štandovima i policama izvan tržnica u naselju Punat

Članak 4.

Određuju se mjesta za prodaju na klupama i štandovima:

1) Ulica I. G. Kovačića:

- 1 mjesto za prodaju voća i povrća, dio z.č. 7728, (nasuprot mesnice »Jurešić«),

- 1 mjesto za prodaju voća i povrća, dio z.č. 8485, (iza Narodnog doma),

- 2 mjesta za prodaju voća i povrća, dio z.č. 8485, (na tkz. zelenoj tržnici).

2) Ulica Obala:

. uz zidić pivnice »Borići«, dio z.č. 8514/9

-4 mjesta za prodaju unikatnog nakita, školjki, eteričnog ulja i suvenira (1 m2)

. trokut »Pod gušternu«, dio z.č. 8514/9:

-5 mjesta za prodaju razne robe (tipizirani drveni štandovi dim. 2 x 1 m)

-1 mjesto za oslikavanje tijela (1 m2)

. ispod autobusnog stajališta uz kioske, dio z.č. 8514/9:

-1 mjesto za prodaju slika i knjiga (6 m2)

. ispred depandanse Kvarner, dio z.č. 8514/1:

-4 mjesta za prodaju razne robe (tipizirani drveni štandovi dim. 2 x 1 m)

3) Šetalište Ivana Brusića (od slastičarnice »Oaza« do Puntadebilja)

- 2 mjesto za prodaju starih tiskovina, slika i nakita, dio z.č. 212/1 (iza kupališta)

Članak 5.

Prodavaonice mogu prodavati i izlagati robu na klupama i policama ispred pročelja prodavaonice.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu na klupama i policama ispred pročelja prodavaonice prodavati i izlagati samo voće i povrće.

Klupe i police moraju se postaviti uz pročelje prodavaonice, a njihova krajnja udaljenost može iznositi najviše 2 m od pročelja prodavaonice.

III) Prodaja robe u kioscima u naselju Punat

Članak 6.

Određuju se mjesta za prodaju robe u kioscima:

1) Ulica Obala:

- uz južni rub »Starog parka« nasuprot zgrade pošte, na dijelu z.č. 8514/1:

1 kiosk za prodaju tiska i duhana,

- nasuprot operativne obale, dio z.č. 7699/1 i 7698/2:

1 kiosk za prodaju tiska, suvenira i lutrije,

- uz rub autobusnog stajališta, na dijelu z.č. 8514/9:

1 kiosk za prodaju školjki, suvenira i razne robe

1 kiosk za prodaju tiska i duhana

1 kiosk za prodaju razne robe

1 kiosk za prodaju razne robe

1 kiosk za prodaju razne robe

1 kiosk za prodaju slika i suvenira

1 kiosk za prodaju suvenira i nakita

- uz pizzeriju »Bura«, dio z.č. 8538 i 8537/1:

2 kioska za prodaju razne robe.

2) Ulica Kljepina:

- u dvorištu TD »Kvarner«: 1 kiosk za prodaju cvijeća,

- nasuprot »Riadria banke«, z.č. 7646: 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda.

3) Ulica I. G. Kovačića, dio z.č. 8485, na tkz. zelenoj tržnici:

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda

- 3 kioska za prodaju razne robe

4) Šetalište Ivana Brusića, od slastičarnice »Oaza« do Puntadebilja:

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, na z.č. 9093 (lokalitet Brule)

- 1 kiosk za prodaju razne robe, dio z.č. 9077 (lokalitet Pila)

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, dio z.č. 9077 (lokalitet Pila)

- 1 kiosk za prodaju voća i povrća, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«)

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«)

- 1 kiosk za prodaju tiska i duhana, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«)

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, na z.č. 248/1 i 250/1 (ispred Vile Olge)

Stranica996—broj11 Četvrtak,17.travnja2003.

SLUŽBENENOVINE

- 1 kiosk za prodaju sladoleda, dio z.č. 4772/2 (između Košljunske ul. i crkvice Sv. Nikole),

- 1 kiosk za prodaju forneta, dio z.č. 4786/1 (ispred grila »Buka«)

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, dio z.č. 4803/1 (uz UO »Ponte«),

- 1 kiosk za prodaju pića i sladoleda u konfekcioniranom obliku, dio z.č. 4793 (plato na Puntadebilju).

IV) Prodaja putem automata i pokretnih prodavača u naselju Punat

Članak 7.

Određuju se mjesta za prodaju putem automata i pokretnih prodavača:

1) Ulica Obala

- 1 mjesto za prodaju plodina i kokica, dio z.č. 8514/9 (uz zidić pivnice »Borići«).

2) Šetalište I. Brusića

- 1 mjesto za prodaju plodina i kokica, dio z.č. 212/1 (iza kupališta)

- 1 mjesto za prodaju sladoleda u konfekcioniranom obliku, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila« uz igralište mini-golfa),

- 1 mjesto za prodaju sladoleda u konfekcioniranom obliku (u dvorištu kbr. 20 Košljunske ulice).

Članak 8.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu prodavati pića, napitke i sladoled u konfekcioniranom stanju iz rashladnih uređaja uz pročelje prodavaonice, s najvećom udaljenosti 1 m od pročelja prodavaonice.

V) Prigodna prodaja (priredbe, sajmovi, izložbe)

Članak 9.

Tijekom športskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje priređuje ili podupire općina ili turistička zajednica, može se obavljati prodaja sa klupa, štandova, putem automata i pokretnih prodavača na sljedećim prostorima u naselju Punat i Stara Baška:

- ulica Obala, prostor uz park ispred zgrade pošte,

- ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale),

- ulica Obala, prostor platoa »Pod gušternu« nasuprot pivnice »Borići«,

- trg Placa,

- prostor uz rukometno igralište osnovne škole,

- prostor lučice u Staroj Baški.

Točnu poziciju, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje priređivač.

VI) Prodaja robe izvan prodavaonica u naselju Stara Baška

Članak 10.

Prodaja robe na klupama, štandovima i policama izvan tržnice, u kioscima, putem automata i putem pokretnih prodavača u naselju i širem području naselja Stara Baška može se obavljati na sljedećim mjestima:

- na platou uz lučicu,

- uz prostor crkve,

- u zaleđu plaže Oprna.

Članak 11.

Za prodaju robe na klupama i policama te iz rashladnih uređaja uz pročelja prodavaonica u Staroj Baški, primjenjuju se odredbe članka 5. i 8. ove Odluke.

VII) Završne odredbe

Članak 12.

Prostori za prodaju robe izvan prodavaonice na javnim površinama mogu se koristiti samo temeljem ugovora o zakupu ili po odobrenju nadležnog općinskog tijela.

Članak 13.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke obavljaju prodaju robe izvan prodavaonica dužni su:

- dostaviti upravnom tijelu općine podatke o trgovačkom društvu i obrtu,

- od upravnog tijela općine ishoditi odobrenje za postavu kioska i naprava kojim se utvrđuje izgled i druge karakteristike kioska i naprava,

- općini plaćati naknadu za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada u paušalnom iznosu od 300 kuna mjesečno za vrijeme obavljanja djelatnosti, ukoliko istu ne plaćaju ovlaštenom isporučitelju ove komunalne usluge.

Članak 14.

Prostori za prodaju robe iz ove Odluke utvrđuju se za 2003. godinu, dok će se za iduće razdoblje isti utvrditi novom odlukom ili prostornim planom.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-03-4

Punat, 17. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51521&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr