SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA PUNAT
10

10.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) a u svezi s člankom 12. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 48/95, 20/97, 46/97, 68/98, 92/01, 117/01 i 4/02) i člankom 10. i 17. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« broj 9/96 i 12/02), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 26. sjednici od 17. travnja 2003. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o prostorima na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno

I) Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom preciznije se utvrđuju prostori na području općine Punat na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno.

Članak 2.

Prostori na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno u širem smislu (članak 12. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, »Službene novine« broj 9/96 i 12/ 02) su:

- na izletištima i uz plaže,

- na ulicama i trgovima u naselju,

Četvrtak,17.travnja2003. Stranica997—broj11

SLUŽBENENOVINE

- neposredno uz ugostiteljski objekt u kojem se obavlja proizvodnja, odnosno promet pića i namirnica,

- prostori na kojima se održavaju sajmovi, skupovi, svečanosti, priredbe, športske manifestacije i slično, samo za vrijeme njihova trajanja.

Članak 3.

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno u smislu važećih propisa je pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija i prostora ugostitelja.

U smislu važećih propisa ambulantno se mogu usluživati jela u konfekcioniranom stanju, bezalkoholna pića u originalnom pakovanju, napici i sladoled u skladu sa zahtjevima higijene, s time da ovi objekti ne mogu poslovati kao ugostiteljski objekti iz skupine restorani i barovi.

II) Prostori na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno

Članak 4.

Jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno smiju se pružati na sljedećim prostorima:

1) uz Šetalište I. Brusića u Puntu

- na z.č. 9908 (između slastičarnice »Oaza« i Marijinog dvorca),

- na z.č. 9095, (između slastičarnice »Oaza« i Marijinog dvorca),

- na z.č. 9072, (u kampu »Pila«).

2) uz plaže na Puntadebilju,

- na z.č. 4790/5 i 6 (na kraju betoniranog šetališta),

- na z.č. 4792/1 (nakon betoniranog šetališta),

- na z.č. 4794/1 (uz akvagan),

- na z.č. 4803/1 (između akvagana i igrališta za odbojku),

- na z.č. 4803/3 (šumica južno od igrališta za odbojku).

3) na zemljišnim česticama u zaleđu plaže Oprna.

Članak 5.

Tijekom športskih, zabavnih, kulturnih i drugih priredbi koje priređuje ili podupire općina ili turistička zajednica, jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno smiju se pružati:

1) u Puntu, ulica Obala, prostor uz park ispred zgrade pošte,

2) u Puntu, ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale),

3) u Puntu, ulica Obala, prostor platoa »Pod gušternu« nasuprot pivnice »Borići«,

4) u Puntu, trg Placa,

5) u Puntu, prostor uz rukometno igralište osnovne škole,

6) u Staroj Baški, na širem prostoru lučice.

Točnu poziciju i broj ugostitelja utvrđuje priređivač.

Članak 6.

Tijekom športskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje priređuje ili podupire općina i turistička zajednica, jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno smiju se pružati i neposredno uz ugostiteljski objekt ako se isti nalazi uz ili na prostoru iz članka 5. ove Odluke.

Naprava za pružanje usluga mora biti postavljena u granicama terase ugostiteljskog objekta, a ako isti nema terasu, naprava može biti postavljena na krajnjoj udaljenosti najviše 2 m od pročelja objekta.

Članak 7.

Izvan trajanja priredbi iz članka 5. i 6. ove Odluke, neposredno uz ugostiteljski objekt ambulantno se može usluživati sladoled, s time da udaljenost naprave od pročelja objekta može biti najviše 2 m.

III) Završne odredbe

Članak 8.

Javne površine za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno mogu se koristiti samo temeljem ugovora o zakupu ili po odobrenju nadležnog općinskog tijela.

Članak 9.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke pružaju jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno, dužni su:

- dostaviti upravnom tijelu općine podatke o trgovačkom društvu i obrtu,

- od upravnog tijela općine ishoditi odobrenje za postavu kioska i naprava kojim se utvrđuje izgled i druge karakteristike kioska i naprava,

- općini plaćati naknadu za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada u paušalnom iznosu od 300 kuna mjesečno za vrijeme obavljanja djelatnosti, ukoliko istu ne plaćaju ovlaštenom isporučitelju ove komunalne usluge.

Članak 10.

Prostori iz ove Odluke na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno, utvrđuju se za 2003. godinu, dok će se iza iduće razdoblje isti utvrditi novom odlukom ili prostornim planom.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-03-5

Punat, 17. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr