SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA MRKOPALJ
Općina Mrkopalj

5.

Na osnovi članka 7. i 34. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 12/97) članka 12. Pravilnika o provođenju socijalne skrbi i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 31/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 31. siječnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na subvenciju

Članak 1.

U članku 7. Odluke o pravu na subvenciju (»Službene novine« broj 14/98, 23/99, 6/00 i 11/00), koji se odnosi na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta, umjesto 1.000,00 kn treba pisati: 1.500,00 kn.

Članak 2.

Ova izmjena Odluke o pravu na subvenciju stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-03-4

Mrkopalj, 5. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51315&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr