SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA MRKOPALJ
Općina Mrkopalj

3.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 26/03), članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 30/01 i 4/02) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 31/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 4. travnja 2003. godine donijelo je

Četvrtak,17.travnja2003. Stranica993—broj11

SLUŽBENENOVINE

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za određivanje komunalnog doprinosa ovisno o obujmu i namjeni građevine utvrđuju se kako slijedi:

NAMJENA


Obujam Stambena Proizvodna Trgovačka, Poljodjeljska,

prostor i garažna i obrtnička ugostiteljska stoč. javna,

i uslužna gospodarska


0-800 15,00 30,00 32,00 6,00

801-2500 14,00 28,00 30,00 5,00

2500‹ 13,00 24,00 26,00 4,00


Članak 2.

U članku 14. stavku 1. Odluke umjesto DEM-a treba pisati EUR-a.

U članku 14. stavku 1. Odluke mijenjaju se parametri u nove koji glase:

od 1.000,00 - 3.000,00 kn u 3 rate,

od 3.000,00 - 10.000,00 kn u 5 rata,

od 10.000,00 - 30.000,00 kn u 10 rata

iznad 30.000,00 kn u 24 rate«.

U članku 14. Odluke stavak 2. se briše.

Članak 3.

U članku 20. Odluke dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Poduzetnici koji svoju djelatnost otvore u poslovnoj zoni plaćat će komunalni doprinos 50% manje od pune obveze, uz mogućnost otplate do 24 rate«.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/03-01/02

Ur. broj: 2112-05-01-03-1

Mrkopalj, 4. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51315&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr