SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA MRKOPALJ
Općina Mrkopalj

2.

Na temelju članka 28. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« br. 26/ 03), članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 31/01 i 4/02) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 31/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu
za 2003. godinu

A) UVODNE ODREDBE

I.

Godišnjim programom utvrđuju se sredstva, te načini i normativi održavanja komunalne infrastrukture

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje Programa čine:

1. Prihodi po posebnim propisima

- šumski doprinos

- komunalna naknada

2. Ostali neporezni prihodi

- grobarina

C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

III.

Program održavanja komunalne infrastrukture čine sljedeće djelatnosti:

1. Odvodnja atmosferskih voda, te čišćenje

i održavanje privremenog deponija 60.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina i održavanje

čistoće javnih površina (odvoz smeća) 75.000,00 kn

3. Održavanje groblja 75.000,00 kn

4. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 380.000,00 kn

5. Održavanje javne rasvjete 130.000,00 kn


UKUPNO: 720.000,00 kn


1. Odvodnja atmosferskih voda, te čišćenje i održavanje privremenog deponija

IV.

Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijevamo čišćenje i ograđivanje odvodnih kanala (kanala ul. Pilanska - ul. Poljska, Stari kraj, te Sunger).

Tu spada i čišćenje uličnih kanala, te skupljanje i odvoz otpada, pijeska i mulja po potrebi, ovisno o vremenskim prilikama.

Navedeni poslovi obavljaju se u suradnji s Hrvatskim vodama-Rijeka.

Čišćenje i održavanje privremenog deponija razumijeva čišćenje okolnih privatnih parcela te strojno zbijanje otpada u centralnu jamu, kao i održavanje požarnog puta naročito ljeti kad je veća opasnost od izbijanja požara.

Plan 2003. godina:

- čišćenje postojećih kanala te odvoz materijala na deponij

- sanacija privremenog deponija

-rekonstrukcija postojećih te izrada novih kanala za odvodnju atmosferskih voda


UKUPNO 60.000,00 kn


2. Održavanje javnih površina i održavanje čistoće javnih površina

V.

Održavanje javnih površina čine sljedeće djelatnosti:

- izrada projekta poslovne zone i tržnice

- izgradnja nogostupa u Novom varošu

- održavanje nogostupa u centru Mrkoplja

- održavanje okoliša Doma kulture

- deratizacija

- održavanje parka

- održavanje visokog raslinja

- održavanje nogometnog igrališta

- održavanje okoliša škole Sunger

- odvoz smeća s javnih površina

-održavanje i čišćenje svih ostalih javnih površina po
potrebi


UKUPNO: 75.000,00 kn


3. Održavanje groblja

VI.

Program održavanja groblja ostvaruje se kroz sljedeće djelatnosti:

- košnja i čišćenje groblja tri puta godišnje

- dodatno čišćenje po potrebi

- vođenje brige o travnatim površinama i niskom raslinju

- održavanje zidane ograde

- ručno čišćenje stazica tijekom snježnih mjeseci, po potrebi

- održavanje i čišćenje mrtvačnice

- popravak žičane ograde


UKUPNO: 75.000,00 kn


Navedeni program održavanja provodi se na općinskom groblju u Mrkoplju i mjesnom groblju u Tuku.

4. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

VII.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Mrkopalj ima 10,50 km nerazvrstanih cesta od čega su:

- 6,00 km ili 57 asfaltbetonskim kolnikom

- 4,50 km ili 43 neuređenim kolnikom

Uslijed karakterističnih vremenskih prilika najveći dio sredstava otpada na čišćenje snijega. Ostatak sredstava raspoređuje se na najnužnije djelatnosti vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta:

- popravak manjih površina asfalta - ručno

- zatvaranje udarnih rupa

- popravak pasica

- čišćenje slivnika

- popravak potpornih zidova

- asfaltiranje nerazvrstane ceste »Glavičica«

- čišćenje snijega


UKUPNO: 380.000,00 kn


5. Održavanje javne rasvjete

VIII.

Program održavanja javne rasvjete obuhvaća:

- postavljanje sustava javne rasvjete u Poljskoj ulici

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete

- izmjenu neispravnih žarulja i ostalih armatura

prema tabeli o granicama osnovnih sredstava

- postavljanje i demontaža ukrasne rasvjete


UKUPNO: 130.000,00 kn


D) ZAVRŠNE ODREDBE

IX.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Općinsko vijeće i odjel za komunalne poslove Općine Mrkopalj.

Klasa: 363-01/03-01/03

Ur. broj: 2112-05-01-03-1

Mrkopalj, 4. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51315&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr