SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA BROD MORAVICE
Općina Brod Moravice

Općina Brod Moravice

3.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 55. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 2. travnja 2003. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Brod Moravice za 2002. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Brod Moravice za 2002. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 1.495.124,22


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ-

SKE IMOVINE 11.147,18


RASHODI 1.038.835,46


RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 213.443,80


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 253.992,14


B.RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 65.192,11


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOV.

I ZADUŽIVANJA 80.035,86IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA 80.000,00


NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 35,86


VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHOD. GODINA +

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 289.220,11


Članak 2.

Ostatak sredstava po godišnjem obračunu Proračuna Općine Brod Moravice za 2002. godinu u iznosu od 289.220,11 kuna oročit će se za komunalnu infrastrukturu (saniranje kuća Ožanić i Delač - kulturni spomenici, uređenje autobusnog stajališta, nastavak radova na »Matiki II«, dovršenje priključaka za vodu u Romskom naselju, niži planovi uređenja naselja), te za učenike u Osnovnoj školi Brod Moravice (sudjelovanje u socijalnom programu).

Članak 3.

Pregled izvršenja bilančnog dijela Proračuna Općine Brod Moravice za 2002. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Klasa: 400-05/03-01/01

Ur. broj: 2112-06-03-01-01

Brod Moravice, 2. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
za razdoblje od: 01.01.02. do: 31.12.02.

 

Godišnji obračun   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51312&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr