SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
GRAD DELNICE
Grad Delnice

21.

Na temelju članka 20., 22. i 23. Odluke o građevinskom zemljištu (»Službene novine« broj 5/03), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na sjednici održanoj 3. travnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o visini rente i cijene zemljišta na području
Grada Delnica

Članak 1.

Utvrđuje se iznos rente po m2 zemljišta ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevinsko zemljište kako slijedi:

- I. zona - 40,00 kn/m2

- II. zona - 35,00 kn/m2

- III. zona - 20,00 kn/m2

- IV. zona - 15,00 kn/m2

Članak 2.

Utvrđuje se cijena građevinskog zemljišta po m2 kako slijedi:

- I. zona - 40,00 kn/m2

- II. zona - 20,00 kn/m2

- III. zona - 10,00 kn/m2

- IV. zona - 10,00 kn/m2

Prodajna cijena zemljišta sastoji se od zbroja cijene zemljišta i rente.

Članak 3.

Utvrđuje se visina naknade za osnovanu služnost na zemljištu u vlasništvu Grada koja je jednokratna i iznosi 50 0znosa cijene koštanja zakupa zemljišta iz članka 1. stavka 1. točke 1. Odluke o visini zakupnine za javne površine u vlasništvu Grada Delnica.

Članak 4.

Utvrđuje se visina naknade koju plaća pravna ili fizička osoba jednokratno prilikom sklapanja ugovora o pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Delnica.

Jednokratna naknada za pravo građenja iznosi 50 0znosa prodajne cijene koštanja zemljišta utvrđene ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/03-01/01

Ur. broj: 2112-01-03-03

Delnice, 3. travnja 2003.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51300&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr