SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
GRAD DELNICE
Grad Delnice

20.

Na temelju članka 20. stavka 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« broj 5/03), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na sjednici održanoj 3. travnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor
u vlasništvu Grada Delnica

Članak 1.

Visina jedinične zakupnine za poslovni prostor određuje se po 1 m2 korisne površine, a prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i iznosi:

I. zona - 40,00 kn/m2 mjesečno

II. zona - 20,00 kn/m2 mjesečno

III. zona - 12,00 kn/m2 mjesečno

IV. zona - 10,00 kn/m2 mjesečno

Za određivanje granica zona iz st. 1. ovog članka primjenjuju se granice zona utvrđene Odlukom o komunalnoj naknadi.

Članak 2.

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava se umnoškom poslovnog prostora i jedinične zakupnine utvrđene ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/03-01/01

Ur. broj: 2112-01-03-03

Delnice, 3. travnja 2003.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51300&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr