SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
GRAD DELNICE
Grad Delnice

Grad Delnice

19.

Na temelju članka 30. Odluke o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine« broj 5/03), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na sjednici održanoj 3. travnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o visini zakupnine za javne površine u vlasništvu
Grada Delnica

Članak 1.

Naknada za korištenje zemljišta (zakupnina) utvrđuje se prema zoni u kojoj se zemljište nalazi u visini kako slijedi:

1) kiosci i montažni

objekti - I. zona - 20,00 kn/m2 mjesečno

- II. zona - 15,00 kn/m2 mjesečno

- III. zona - 10,00 kn/m2 mjesečno

- IV. zona - 8,00 kn/m2 mjesečno

2) ugostiteljske terase - I. zona - 25,00 kn/m2 mjesečno

- II. zona - 20,00 kn/m2 mjesečno

- III. zona - 15,00 kn/m2 mjesečno

- IV. zona - 10,00 kn/m2 mjesečno

3) pokretne i uslužne

naprave - I. zona - 10,00 kn/m2 dnevno

- II. zona - 7,00 kn/m2 dnevno

- III. zona - 5 kn/m2 dnevno

4) zabavni park - I. zona - 1,00 kn/m2 dnevno

- II. zona - 0,80 kn/m2 dnevno

- III. zona - 0,50 kn/m2 dnevno

5) površine za blagdanske,

prigodne ili javne

manifestacije - I. zona - 1,00 kn/m2 dnevno

- II. zona - 0,80 kn/m2 dnevno

- III. zona - 0,50 kn/m2 dnevno

Za određivanje granica zona iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se granice zona utvrđene Odlukom o komunalnoj naknadi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-15/03-01/03

Ur. broj: 2112-01-03-02

Delnice, 3. travnja 2003.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51300&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr