SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA BAŠKA
Općina Baška

13.

Temeljem članka 21. i 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. travnja 2003. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa održđavanja komunalne
infrastrukture i građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2003. godinu

I.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/02)

- U poglavlju B/2 »ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA«, umjesto iznosa »812.880,00«, treba stajati iznos »989.635,16«,

- U točki 2.5. »ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA«, umjesto ukupnog iznosa »58.800,00« treba stajati iznos »235.555,16«, a umjesto stavke »čišćenje i uređenje korita potoka uz novi dio groblja kod Sv. Lucije cca 100 m«, stavlja se stavka »sanacija i regulacija potoka pored novog groblja u Jurandvoru, te uređenje dijela novog groblja uz potok«,

- U poglavlju B/3 »ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA«, umjesto iznosa »683.900,00« treba stajati iznos »731.030,00«,

- U točki 3.1. »REDOVITO ODRŽAVANJE ULICA,TRGOVA I PUTEVA«, umjesto iznosa »658.900,00«, treba stajati iznos »706.030,00«, a stavka 14. »izgradnja potpornog zida na autobusnoj stanici u Jurandvoru«, mijenja se i glasi »izgradnja potpornog zida i nogostupa od autobusne postaje u Jurandvoru do Cubranica u Jurandvoru«.

II.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/6

Ur. broj: 2142-03-03-8

Baška, 10. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=10007&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr